Tillgänglighetsredogörelse för regeringen.ax

Ålands landskapsregering står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Den här sidan beskriver hur www.regeringen.ax uppfyller landskapslagen (2019:7) om tillgängliga webbplatser och mobila applikationer inom förvaltningen, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen är nästan helt förenlig med landskapslagen om tillgängliga webbplatser och mobila applikationer inom förvaltningen.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver information från vår webbplats i något annat format till exempel lättläst eller ljudinspelning, kan du meddela oss.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, lämna synpunkter via vårt formulär så att vi får veta att problemet finns. Du hittar formuläret genom att följa länken eller använda fliken "Lämna synpunkter på sidan" som finns på varje sida.

Formulär för att lämna synpunkter på regeringen.ax

Tillsyn

Ålands landskapsregering har ansvaret för tillsyn över landskapslagen om tillgängliga webbplatser och mobila applikationer inom förvaltningen. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta regeringens registrator på registrator@regeringen.ax och påtala det.

Mer information om tillgängliga webbplatser och landskapsregeringens tillsynsansvar

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är nästan helt förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1. Vilket innehåll som inte är tillgängligt beskrivs nedan med användarsituation, beskrivning och tillhörande WCAG-kriterium med nivå (A eller AA).

Användning utan synförmåga

Bilder i Ålex, den uppdaterade åländska lagstiftningen, saknar textalternativ. Några textalternativ finns inte i förordningstexten och därför är det inte möjligt att lägga till några texter. (WCAG 1.1.1 Innehåll som inte är text, nivå A)

Beroende författningstextens struktur förekommer det att rubriknivåer hoppas över i författningarna i Ålex. Att hoppa över rubriknivåer är inte i strid med något av WCAG-kriterium, men det kan försvåra för användare som använder skärmläsare.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har låtit 7minds AB göra en oberoende granskning. Granskningen genomfördes i augusti 2020. En kompletterande granskning har gjorts i oktober 2021.

Senaste bedömningen gjordes i oktober 2021.

Redogörelsen uppdaterades senast i januari 2022.

Nästa granskning

Landskapsregeringen har för avsikt att förnya regeringen.ax under år 2022, nästa granskning görs i samband med det.