Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Tillgänglighetsredogörelse för regeringen.ax

Ålands landskapsregering står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Den här sidan beskriver hur www.regeringen.ax uppfyller landskapslagen (2019:7) om tillgängliga webbplatser och mobila applikationer inom förvaltningen, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen är nästan helt förenlig med landskapslagen om tillgängliga webbplatser och mobila applikationer inom förvaltningen.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver information från vår webbplats i något annat format till exempel lättläst eller ljudinspelning, kan du meddela oss.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, lämna synpunkter via vårt formulär så att vi får veta att problemet finns. Du hittar formuläret genom att följa länken eller använda fliken "Lämna synpunkter på sidan" som finns på varje sida.

Formulär för att lämna synpunkter på regeringen.ax

Tillsyn

Ålands landskapsregering har ansvaret för tillsyn över landskapslagen om tillgängliga webbplatser och mobila applikationer inom förvaltningen. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta regeringens registrator på registrator@regeringen.ax och påtala det.

Mer information om tillgängliga webbplatser och landskapsregeringens tillsynsansvar

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är nästan helt förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1. Vilket innehåll som inte är tillgängligt beskrivs nedan med användarsituation, beskrivning och tillhörande WCAG-kriterium med nivå (A eller AA).

Användning utan synförmåga

På vissa sidor kan det vara svårt att navigera. Det förekommer att flera länkar heter likadant, men leder till olika platser. Element kan också sakna korrekt uppmärkning, till exempel i form av ID. Några Iframe saknar titel

Relaterade WCAG-krav:

 • 2.4.4 Skriv tydliga länkar A
 • 1.3.1 Ange i kod vad sidans olika delar har för roll A
 • 4.1.2 Se till att skräddarsydda komponenter fungerar i hjälpmedel A

Vissa felmeddelanden går inte att nå med skärmläsare.

Relaterade WCAG 2.1-krav: 

 • 4.1.3 Se till att hjälpmedel kan presentera meddelanden som inte är i fokus  AA

Obligatoriska fält i formulär saknar funktion för att skärmläsare ska läsa upp att de är obligatoriska.

Relaterade WCAG 2.1-krav:  

 • 1.3.1 Ange i kod vad sidans olika delar har för roll A
 • 4.1.2 Se till att skräddarsydda komponenter fungerar i hjälpmedel A

Användning med kognitiv nedsättning

Några länkar heter likadant, men leder till olika platser, vilket kan leda till förvirring.

Relaterade WCAG-krav

 • 2.4.4 Skriv tydliga länkar A

Vissa felmeddelanden kan uppfattas som otydliga.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har låtit 7minds AB göra en oberoende granskning. Granskningen genomfördes i augusti 2020.

Senaste bedömningen gjordes i augusti 2020.

Redogörelsen uppdaterades senast i augusti 2020.

Åtgärder för att förbättra tillgängligheten efter granskningen

Landskapsregeringen arbetar ständigt med att förbättra tillgängligheten på regeringen.ax.

Följande av de ovan listade tillgänglighetshindren har åtgärdats (1.3.2021):

Vissa felmeddelanden går inte att nå med skärmläsare.

Relaterade WCAG 2.1-krav: 

 • 4.1.3 Se till att hjälpmedel kan presentera meddelanden som inte är i fokus  AA

Obligatoriska fält i formulär saknar funktion för att skärmläsare ska läsa upp att de är obligatoriska.

Relaterade WCAG 2.1-krav:  

 • 1.3.1 Ange i kod vad sidans olika delar har för roll A
 • 4.1.2 Se till att skräddarsydda komponenter fungerar i hjälpmedel A

Följande av de listade tillgänglighetshindren är delvis åtgärdade:

På vissa sidor kan det vara svårt att navigera. Det förekommer att flera länkar heter likadant, men leder till olika platser. Element kan också sakna korrekt uppmärkning, till exempel i form av ID. Några Iframe saknar titel

Relaterade WCAG-krav:

 •     2.4.4 Skriv tydliga länkar A
 •     1.3.1 Ange i kod vad sidans olika delar har för roll A
 •     4.1.2 Se till att skräddarsydda komponenter fungerar i hjälpmedel A

Några länkar heter likadant, men leder till olika platser, vilket kan leda till förvirring.

Relaterade WCAG-krav

 •     2.4.4 Skriv tydliga länkar A

Vissa felmeddelanden kan uppfattas som otydliga.

Från och med den 8.10 2021 har också följande åtgärdats:

Det är svårt att använda formulär med Captchafunktion.

Relaterade WCAG 2.1-krav:  

 • 1.1.1  Beskriv med text allt innehåll som inte är text A

Kommentarer till åtgärder

Många länkar har åtgärdats, men det finns ännu några länkar som heter samma, men som leder till olika platser, däremot ska alla element ha korrekt uppmärkning och alla iframe har titel. Felmeddelandena har förtydligats.

Från och med den 8.10.2021 har landskapsregeringen tagit i bruk en ny captcha som är osynlig för användaren.

Nästa granskning

Landskapsregeringen har för avsikt att granska webbplatsen på nytt i september 2021.

Publicerad 16.9.2020 kl. 10:05
Uppdaterad 13.12.2021 kl. 11:28