Skrotbilar

Det är viktigt att avställda fordon inte blir stående i naturen eftersom material, oljor och vätskor kan förorsaka miljöförstöring. Jägerströms Bilskrot Ab och Saltviks Bilskrot Öb är godkända bilskrotningsföretag. Personer med skrotningsfärdiga fordon kan vända sig till dessa företag eller till andra transportföretag för att få fordonet fört till skrotning.

För att minska antalet avställda fordon i naturen betalar landskapsregeringen stöd till transportföretag som avlägsnar dessa fordon. Stödet gör att den person som vill bli av med fordonet kan göra det kostnadsfritt. Observera att stödet betalas till företaget som utför transporten.

Under Blanketter hittas blankett för ansökan om stödet och under Bilagor hittas stödreglerna.