Åtgärder för att förbättra patientsäkerheten

Åtgärder för att förbättra patientsäkerheten av Med. dr. Pia Maria Jonsson, utvecklingschef vid Institutet för hälsa och välfärd.

Dokument: