Digital agenda för Åland

Landskapsregeringen antog en Digital agenda för landskapet Åland 2012. Agendan har som mål att genom it-samverkan omvandla det åländska samhället till ett modernt e-samhälle och prioriterar följande insatsområden:

  • E-förvaltning med ålänningarnas behov i centrum
  • Organisationsövergripande service och gemensamma it-stöd
  • Grön it
  • Infrastruktur

Störst fokus ligger på insatsområdet organisationsövergripande service och gemensamma it-stöd, eftersom en samordning ger offentlig sektor bättre förutsättningar att erbjuda e-tjänster till invånarna.

Åda Ab är ett resultat av landskapsförvaltningens och kommunernas gemensamma arbete med den digitala agendan. Ägare är Landskapet Åland och kommunala sektorn som vardera äger 50 procent av aktierna. Bolaget är icke-vinstdrivande och erbjuder e-tjänster, it-drift, it-utveckling samt it-förvaltning enbart till sina ägare. Åda Ab är en upphandlande enhet för sina ägare, som sedan kan beställa bolagets tjänster utan ytterligare upphandling.

Landskapsregeringens allmänna förvaltning, Ålands hälso- och sjukvård, Högskolan på Åland samt Mariehamns stad har överfört sin it-personal till Åda Ab från år 2015.

Åda Ab ger mer information om bolagets tjänster, projekt och aktuella upphandlingar på sin webbplats.

Ådas webbplats

Dokument: