Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Ekonomisk utsatthet och social trygghet på Åland

Ekonomisk utsatthet och social trygghet på Åland, rapport 2007:5

Ålands statistik- och utredningsbyrå, ÅSUB, har på uppdrag av landskapsregeringen undersökt hur den del av det sociala trygghetssystemet som faller under Ålands lagstiftningsbehörighet fungerar i praktiken, och i vad mån de olika bidragen minskar risken för relativ fattigdom.

Ekonomisk utsatthet i barnfamiljer, rapport 2014:7

Ålands statistik- och utredningsbyrå, ÅSUB, har på uppdrag av landskapsregeringen utfört en uppföljning av rapporten ”Ekonomisk utsatthet och social trygghet på Åland, rapport 2007:5” där man i första skedet gjort en uppföljning om barnfattigdom.

Ekonomisk utsatthet och social trygghet 2012, rapport 2015:2

Ålands statistik- och utredningsbyrå, ÅSUB, har på uppdrag av landskapsregeringen utfört en uppföljning av rapporten ”Ekonomisk utsatthet och social trygghet på Åland, rapport 2007:5”.

Ekonomisk utsatthet och social trygghet 2016, rapport 2018:6

Ålands statistik- och utredningsbyrå, ÅSUB, har på uppdrag av landskapsregeringen utfört en uppföljning av rapporten ”Ekonomisk utsatthet och social trygghet på Åland, rapport 2018:6”.

Ämne: 
Hälsa och omsorg
Publicerad 9.10.2017 kl. 12:36
Uppdaterad 5.12.2018 kl. 09:32