Ekonomisk utsatthet och social trygghet på Åland

Ekonomisk utsatthet och social trygghet på Åland, rapport 2007:5

Ålands statistik- och utredningsbyrå, ÅSUB, har på uppdrag av landskapsregeringen undersökt hur den del av det sociala trygghetssystemet som faller under Ålands lagstiftningsbehörighet fungerar i praktiken, och i vad mån de olika bidragen minskar risken för relativ fattigdom.

Ekonomisk utsatthet i barnfamiljer, rapport 2014:7

Ålands statistik- och utredningsbyrå, ÅSUB, har på uppdrag av landskapsregeringen utfört en uppföljning av rapporten ”Ekonomisk utsatthet och social trygghet på Åland, rapport 2007:5” där man i första skedet gjort en uppföljning om barnfattigdom.

Ekonomisk utsatthet och social trygghet 2012, rapport 2015:2

Ålands statistik- och utredningsbyrå, ÅSUB, har på uppdrag av landskapsregeringen utfört en uppföljning av rapporten ”Ekonomisk utsatthet och social trygghet på Åland, rapport 2007:5”.

Ekonomisk utsatthet och social trygghet 2016, rapport 2018:6

Ålands statistik- och utredningsbyrå, ÅSUB, har på uppdrag av landskapsregeringen utfört en uppföljning av rapporten ”Ekonomisk utsatthet och social trygghet på Åland, rapport 2018:6”.

Dokument: