Familjepolitiskt program för landskapet Åland

I enlighet med landskapsregeringens budget 2014 har ett förslag till ett familjepolitiskt program för landskapet Åland tagits fram. Tyngdpunkten i programmet är en modern familjepolitik med ett tydligt barnperspektiv. Förslaget antecknades Ålands landskapsregering till kännedom den 7 september 2015.

Ämne: 
Hälsa och omsorg
Publicerad 9.10.2017
Uppdaterad 20.10.2017