Folkhälsorapport 2019

Folkhälsorapport 2019 ger en överblick över ålänningarnas hälsa och sjuklighet och hur folksjukdomarna har utvecklats. Rapporten är sammanställd i samarbete med hälso- och sjukvårdsbyrån och Ålands statistik- och undersökningsbyrån (ÅSUB). Den föregående folkhälsorapporten publicerades 2015 i bokform men årets folkhälsorapport finns enbart i elektroniskt form.

 

Dokument: