IKT-strategi för digital kompetens inom utbildningssektorn på Åland 2023-2027

IKT-strategi för digital kompetens inom utbildningssektorn på Åland 2023-2027 fastställes 13.6.2023.

Dokument: