Kulturpolitiskt strategi för Åland 2024 - 2030 är under arbete

Ålands landskapsregerings kulturpolitiska strategi för 2024 – 2030 är under arbete. Ett utkast för strategin skickades ut på bred remiss i oktober 2023. Arbetet med att sammanställa strategin är nu i sitt slutskede. Målsättningen är att kunna presentera den kulturpolitiska strategin under maj/juni 2024, då den ersätter Kulturpolitiskt program 2013.

Dokument: