Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Landskapet Ålands läroplan för grundskolan

Ålands landskapsregering gör upp en läroplan för grundskolan på Åland. Läroplanen består av en allmän del och ämnesdelar i varje läroämne i grundskolan. Nedan hittar du den allmänna delen och tillhörande bilagor gällande ansvarsfördelningen för stöd i grundskolan samt bilaga för förberedande undervisning. 

Läs om alla ämnesdelar på webbplatsen laroplan.ax

Ämne: 
Utbildning och lärande
Publicerad 6.4.2018 kl. 14:50
Uppdaterad 8.4.2022 kl. 10:42