Landskapet Ålands läroplan för grundskolan

Ålands landskapsregering uppgör en läroplan för grundskolan. Varje skola beskriver årligen i en arbetsplan vilka metoder de använder för att uppnå de målsättningar som slagits fast i läroplanen, grundskolelagen och -förordningen. Här hittar du också bilagpor om Stöd för lärande och Nivåskalor för språk.

Ämne: 
Utbildning och lärande
Publicerad 6.4.2018
Uppdaterad 6.4.2018