Landskapet Ålands läroplan för grundskolan

Ålands landskapsregering gör upp en läroplan för grundskolan på Åland. Läroplanen består av en allmän del och ämnesdelar i varje läroämne i grundskolan. Nedan hittar du den allmänna delen och tillhörande bilagor gällande ansvarsfördelningen för stöd i grundskolan samt bilaga för förberedande undervisning. 

Läs om alla ämnesdelar på webbplatsen laroplan.ax

Dokument: