Medicinska kriterier för långvarig institutionsvård för äldre

Riktlinjer för en likvärdig institutionsvård för äldre på Åland.

Dokument: