Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Public service – ny finansieringsmodell

Genom beslut på enskild föredragning har förslag om införande av media-avgift av skattenatur i landskapet överförts till lagberedningen.

Förslaget innebär att enskilda personer som tjänar över 14 800 euro per år och som är minst 18 år betalar media-avgiften. Denna fastställs till 110 euro per person.

Företag som har en vinst om 50 000 euro betalar 140 euro och 0,35 % på den överstigande delen, som högst 3000 euro.

Ämne: 
Kultur och fritid
Publicerad 17.1.2018 kl. 15:31
Uppdaterad 17.1.2018 kl. 16:46