Riktlinjer för användning av sociala medier i undervisningen

Riktlinjerna för användning av social medier gäller hela undervisningssektorn på Åland, från förskoleundervisningen till högskolan. 

Dokument: