Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Situationen för ekonomiskt utsatta pensionstagare

Landskapsregeringen beslöt 13.11.2007 tillsätta en arbetsgrupp med uppdrag att utreda möjliga former för att förbättra situationen för de pensionstagare som lever under den relativa fattigdomsgränsen. En politisk referensgrupp har bistått arbetsgruppen. Arbetsgruppen avrapporterade den 17.3.2009 sitt arbete genom slutrapporten.

Ämne: 
Hälsa och omsorg
Publicerad 12.10.2017 kl. 14:39
Uppdaterad 20.10.2017 kl. 14:56