Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Slutrapport: Fördelningen av samfundsskatt mellan kommunerna

Slutrapport från landskapsregeringens arbetsgrupp som utrett fördelningen av samfundsskatt mellan kommunerna och gjort en bedömning av hur väl systemet uppfyller lagens målsättning.

Ämne: 
Ekonomi
Publicerad 30.6.2020 kl. 15:44
Uppdaterad 30.6.2020 kl. 15:44