Slutrapport: Fördelningen av samfundsskatt mellan kommunerna

Slutrapport från landskapsregeringens arbetsgrupp som utrett fördelningen av samfundsskatt mellan kommunerna och gjort en bedömning av hur väl systemet uppfyller lagens målsättning.

Dokument: