Tillämpningsguide för landskapslagen (2020:12) om socialvård

Den 1 januari 2021 träder landskapslag (2020:12) om socialvård i kraft. Landskapsregeringen har utarbetat en guide till hjälp vid tillämpning av lagen.

Dokument: