Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Tillämpningsguide för landskapslagen (2020:12) om socialvård

Den 1 januari 2021 träder landskapslag (2020:12) om socialvård i kraft. Landskapsregeringen har utarbetat en guide till hjälp vid tillämpning av lagen.

Ämne: 
Hälsa och omsorg
Publicerad 2.9.2020 kl. 13:07
Uppdaterad 2.9.2020 kl. 13:12