Tvärvillkorsguide, januari 2018

Tvärvillkoren är en uppsättning krav som måste följas som villkor för de flesta jordbruksstöd. Guiden uppdateras kontinuerligt.

Utförligare information om tvärvillkoren hittar du i guiden om tvärvillkor och checklistan för tvärvillkor.
 

Ämne: 
Näringsliv och företagande
Publicerad 26.1.2018
Uppdaterad 16.3.2018