Utbildningspolitiskt program

Utbildningspolitiskt program för landskapet Åland Kompetens 2025 Det utbildningspolitiska programmet för landskapet Åland beskriver mål och insatser för att uppnå en hållbar, flexibel, digital, jämlik och jämställd, entreprenörsmässig och integrerad skola och utbildning. Godkänt 25.6.2015 av Ålands landskapsregering

Dokument: