Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Utbildningspolitiskt program

Utbildningspolitiskt program för landskapet Åland Kompetens 2025 Det utbildningspolitiska programmet för landskapet Åland beskriver mål och insatser för att uppnå en hållbar, flexibel, digital, jämlik och jämställd, entreprenörsmässig och integrerad skola och utbildning. Godkänt 25.6.2015 av Ålands landskapsregering

Ämne: 
Utbildning och lärande
Publicerad 6.4.2018 kl. 14:35
Uppdaterad 6.4.2018 kl. 14:35