Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Utvärdering av landskapsandelssystemet för perioden 2008-2013

Rapporten är en utvärdering av landskapsandelssystemet, med fokus på vad som hänt efter den reform som trädde i kraft 2008. Utredningen fokuserar på i vilken grad målsättningarna som sattes i samband med reformen har uppfyllts eller inte.

Ämne: 
Ekonomi
Publicerad 12.10.2017 kl. 16:14
Uppdaterad 20.10.2017 kl. 14:53