Utvärdering av projektet Youth Aware of Mental Health (YAM)

I februari 2023 genomfördes ett pilotprojekt i Strandnäs skola med ett skolbaserat preventionsprogram som heter Youth Aware of Mental Health (YAM). Bifogad rapport innehåller en utvärdering av detta pilotprojekt och ett resonemang om en eventuellt bredare implementering av YAM-programmet på Åland.

Dokument: