Behörigheter, erkännande och validering

Om du har en utländsk högskoleutbildning kan du behöva ansöka om att din examen eller studieprestation jämställs med motsvarande utbildning i Finland. Du kan också behöva ansöka om ett erkännande av dina yrkeskvalifikationer för att få rätt att utöva ett reglerat yrke.

I landskapet finns det möjlighet till validering. Det är en process där dina kunskaper och din kompetens kan erkännas genom strukturerad bedömning, värdering och dokumentation. Valideringen kan leda till en examen eller en del av examen.

Publicerad 8.5.2015
Uppdaterad 18.5.2015