Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Erasmus+

Erasmus+ är EU:s stödprogram för utbildning, ungdomsverksamhet och idrott i EU-länderna, Norge, Island, Lichtenstein, Turkiet och Makedonien. Alla skolor, myndigheter och organisationer med ansvar för utbildning kan delta.

Inom Erasmus+ kan skolor söka stöd främst för följande aktiviteter:

  • Mobilitet: studerandeutbyte och praktik och lärar- och personalutbyte
  • Samarbetsprojekt: kontakter mellan skolor och organisationer för att utveckla god praxis i undervisningen. Ett projekt kan omfatta ett samarbete mellan två eller flera skolor.

Läs mer om Erasmus+ på Utbildningsstyrelsens webbplats

Läs om Erasmus+ på Europas skolplattform för utbildning

Publicerad 5.12.2019 kl. 12:43
Uppdaterad 5.12.2019 kl. 13:22