Nordplus

Nordplus är Nordiska ministerrådets program för utbildningssamarbete i Norden och Baltikum.

Nordplus erbjuder olika aktiviteter för daghem, grundskolor, gymnasier och yrkesskolor, universitet, högskolor och vuxenutbildningsorganisationer och andra inom utbildning och livslångt lärande. De självstyrande områdena Åland, Färöarna och Grönland räknas som egna länder i programmet.

Inom Nordplus kan skolor söka stöd för följande aktiviteter:

  • Mobilitet: förberedande besök, klassutbyte, elevutbyte och praktik, lärarutbyten
  • Projekt: projektsamarbeten kring t.ex. kvalitetssäkring, spridning av projektresultat, utveckling och förbättring av pedagogiska metoder, utveckling av läroplaner
  • Nätverk: exempel på aktiviteter inom nätverk är administrativa möten för etablering och utveckling av nätverk, informationsaktiviteter samt spridning av resultat

Läs om programmet på Nordplus webbplats