Högskoleundervisning

Högskolan på Åland erbjuder examensinriktad högskoleutbildning i form av utbildningsprogram, öppna högskolekurser och fortbildning. Vid högskolan bedrivs tillämpad forskning- och utvecklingsverksamhet som tjänar undervisningen och det åländska samhället.

Utbildningen inom den examensinriktade utbildningen leder till yrkeshögskoleexamen. De examina som utfärdas är jämställda med motsvarande yrkeshögskoleexamina i Finland.

Högskolan erbjuder även fristående högskole- och universitetskurser via Öppna högskolans kursverksamhet. Eftersom det är en öppen kursverksamhet ställs inga formella krav för att få delta.

Högskolan på Ålands webbplats

Publicerad 7.5.2015
Uppdaterad 11.6.2015