Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Högskoleundervisning

Högskolan på Åland erbjuder examensinriktad högskoleutbildning i form av utbildningsprogram, öppna högskolekurser och fortbildning. Vid högskolan bedrivs tillämpad forskning- och utvecklingsverksamhet som tjänar undervisningen och det åländska samhället.

Utbildningen inom den examensinriktade utbildningen leder till yrkeshögskoleexamen. De examina som utfärdas är jämställda med motsvarande yrkeshögskoleexamina i Finland.

Högskolan erbjuder även fristående högskole- och universitetskurser via Öppna högskolans kursverksamhet. Eftersom det är en öppen kursverksamhet ställs inga formella krav för att få delta.

Högskolan på Ålands webbplats

Publicerad 7.5.2015 kl. 13:00
Uppdaterad 11.6.2015 kl. 10:32