Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Sjöfartsutbildning

En särskild organisatorisk satsning görs inom sjöfartsutbildningen för samordning av alla enheter som bedriver sjöfartsutbildning inom landskapet. Högskolan samordnar sjöfartsutbildningen på gymnasienivå och högskolenivå inom Ålands sjöfartsakademi. I den administrativa samordningen ingår även kursverksamheten i Ålands sjösäkerhetscentrum och praktikhanteringen på skolfartyget Michael Sars.

Webbplatsen sjöfartsutbildning.ax

Ålands sjöfartsakademis webbplats

Publicerad 7.5.2015 kl. 13:11
Uppdaterad 7.5.2015 kl. 13:11