Förslag på ny vägmärkesförordning

Ett förslag på ny vägmärkesförordning har skickats på remiss till:

Förslag om ändring av landskapsförordningen om yrkesfiske

Ett förslag om ändring av landskapsförordningen om yrkesfiske har skickats på remiss till: Ålands yrkesfiskare r.f. Remisstiden går ut den 30 april 2024.

Lagförslag om ny blankettlag om transport av farliga ämnen

Ett lagförslag om ny blankettlag om transport av farliga ämnen har skickats på remiss till:

Publicering av Ålands författningssamling 28.3.2024

MEDDELANDE Den 28 mars 2024 utgavs i Ålands författningssamling:      Landskapslag om ändring av LL om landskapet Ålands pensionsfond (ÅFS 2024/20)     ...

Lagförslag om registerbaserad kvalitetssäkring och preciserade regler om vårdgarantin inom hälso- och sjukvården

Ett lagförslag om registerbaserad kvalitetssäkring och preciserade regler om vårdgarantin inom hälso- och sjukvården har skickats på remiss till:

Lagförslag om tillfällig likviditetsstöd till kommuner

Ett lagförslag om tillfälligt likviditetsstöd till kommuner har skickats på remiss till:

Begäran om synpunkter om kommunallagen för Åland

Under våren ska landskapsregeringen tillsätta en arbetsgrupp med uppdrag att föreslå en revidering av kommunallagen (1997:73) för landskapet Åland. Landskapsregeringen önskar därför ta del av...

Lagförslag om åländsk referensram för examina och övriga samlade kompetenser (AxQF)

Ett lagförslag om åländsk referensram för examina och övriga samlade kompetenser (AxQF) har skickats på remiss till:

Förslag till landskapsförordning om polisens uniformering

Ett förslag till landskapsförordning om polisens uniformering har skickats på remiss till: Styrelsen för Ålands polismyndighet Ålands polisförening r.f. Remisstiden går ut den 18 april 2024.

Publicering av Ålands författningssamling 29.2.2024

MEDDELANDE Den 22 februari 2024 utgavs i Ålands författningssamling:       Landskapslag om ändring av LL om tillämpning i landskapet Åland av rikslagstiftning om elmarknaden...

Lagförslag om höjning och indexering av avbytarstödet

Ett lagförslag om höjning och indexering av avbytarstödet har skickats på remiss till

Lagförslag om ändring av blankettlagen om utkomststöd

Ett lagförslag om ändring av blankettlagen om utkomststöd har skickats på remiss till

Lagförslag om ny yrkeshögskolelag

Ett lagförslag om ny yrkeshögskolelag har skickats på remiss till:

Publicering av Ålands författningssamling 1.2.2024

MEDDELANDE Den 8 januari 2024 utgavs i Ålands författningssamling:       Landskapslag om skyddshem (ÅFS 2024:1)       Landskapsförordning om ingående...

Lagförslag om miljöskadeavgifter

Ett lagförslag om miljöskadeavgifter har skickats på remiss till

Lagförslag till lagstiftning om integrering av åländsk utbildning i nationella studie- och examensregister

Ett lagförslag om integrering  av åländsk utbildning i nationella studie- och examensregister har skickats på remiss till

Publicering av Ålands författningssamling 9.1.2024

MEDDELANDE Den 8 januari 2024 utgavs i Ålands författningssamling:       Landskapslag om skyddshem (ÅFS 2023:1)       Landskapsförordning om ingående...

Lagförslag om ny landskapslag om bekämpning av flyghavre

Ett lagförslag om ny landskapslag om bekämpning av flyghavre har skickats på remiss till:

Publicering av Ålands författningssamling 22.12.2023

MEDDELANDE Den 22 december 2023 utgavs i Ålands författningssamling:       Landskapslag om ändring av LL om Ålands ombudsmannamyndighet (ÅFS 2023/117)   ...

Publicering av Ålands författningssamling 1.12.2023

MEDDELANDE Den 14 november 2023 utgavs i Ålands författningssamling:      Landskapsförordning om ändring och temporär ändring av landskapsförordningen om Ålands...

Lagförslag om ändring av fastighetsskattelagen

Ett lagförslag om ändring av fastighetsskattelagen har skickats på remiss till Ålands kommunförbund k.f. Jomala kommun Mariehamns stad Remissen går ut den 5 december 2023.

Lagförslag om ändring av landskapslagen om studiestöd

Ett lagförslag om ändring av landskapslagen om studiestöd har skickats på remiss till

Förslag till ändring i biblioteksförordningen

En promemoria om ändring i biblioteksförordningen gällande personal- och behörighetskrav har skickats på remiss till:

Publicering av Ålands författningssamling 1.11.2023

MEDDELANDE Den 31 oktober 2023 utgavs i Ålands författningssamling:       Landskapsförordning om företagsstöd för bearbetning och försäljning av jordbruksprodukter (ÅFS...

Förordning om hållande av häst

Ett förslag till förordning om hållande av häst har skickats på remiss till