Publicering av Ålands författningssamling 1.12.2023

MEDDELANDE Den 14 november 2023 utgavs i Ålands författningssamling:      Landskapsförordning om ändring och temporär ändring av landskapsförordningen om Ålands byggbestämmelsesamling (ÅFS 2023/105)...

Lagförslag om ändring av fastighetsskattelagen

Ett lagförslag om ändring av fastighetsskattelagen har skickats på remiss till Ålands kommunförbund k.f. Jomala kommun Mariehamns stad Remissen går ut den 5 december 2023.

Lagförslag om ändring av landskapslagen om studiestöd

Ett lagförslag om ändring av landskapslagen om studiestöd har skickats på remiss till

Förslag till ändring i biblioteksförordningen

En promemoria om ändring i biblioteksförordningen gällande personal- och behörighetskrav har skickats på remiss till:

Publicering av Ålands författningssamling 1.11.2023

MEDDELANDE Den 31 oktober 2023 utgavs i Ålands författningssamling:       Landskapsförordning om företagsstöd för bearbetning och försäljning av jordbruksprodukter (ÅFS 2023:90)      ...

Förordning om hållande av häst

Ett förslag till förordning om hållande av häst har skickats på remiss till

Förslag till ändring av avfallsförordningen

Ett förslag om ändring av avfallsförordningen har skickats på remiss till

Publicering av Ålands författningssamling 23.10.2023

MEDDELANDE Den 23 oktober 2023 utgavs i Ålands författningssamling:      Landskapslag om ändring av lagtingsordningen för Åland (ÅFS 2023/92)      Landskapslag om ändring av LL om pensionsskydd för...

Publicering av Ålands författningssamling 2.10.2023

MEDDELANDE Den 29 september 2023 utgavs i Ålands författningssamling:       Landskapsförordning om investeringsstöd och startstöd till jordbruket (ÅFS 2023:68)       Landskapsförordning om...

Lagförslag om privat hälso- och sjukvård

Ett lagförslag om privat hälso- och sjukvård har skickats på remiss till:

Ändringar i jaktlagen

I samband med starten på det nya jaktåret den 1 augusti träder ett antal ändringar i jaktlagen i kraft. Ändringarna innebär till exempel att det blir tillåtet att jaga mårdhund med mörkersikte, att...

Publicering av Ålands författningssamling 13.7.2023

MEDDELANDE Den 13 juli 2023 utgavs i Ålands författningssamling:       Landskapslag om ändring och temporär ändring av LL om studiestöd (ÅFS 2023/58)   Författningarna hittar du på...

Publicering av Ålands författningssamling 30.6.2023

MEDDELANDE Den 30 juni 2023 utgavs i Ålands författningssamling:       Landskapsförordning om jordbruksrådgivningstjänster (ÅFS 2023:43)       Landskapslag om ändring av jaktlagen för landskapet...

Förslag till ändring av landskapsförordningen om studiesociala förmåner på gymnasialstadienivå

Ett förslag till ändring av landskapsförordningen om studiesociala förmåner på gymnasialstadienivå har skickats på remiss till:

Förslag till dricksvattenförordningar

Ett förslag till dricksvattenförordningar har skickats på remiss till:

Landskapsförordning om företagsstöd för bearbetning och saluföring av jordbruksprodukter

En promemoria om landskapsförordning om företagsstöd för bearbetning och saluföring av jordbruksprodukter har skickats på remiss till:

Lagförslag om behörig myndighet enligt dataförvaltningsakten

Ett lagförslag om behörig myndighet enlig dataförvaltningsakten har skickats på remiss till:

Lagförslag om ny skyddshemslag

Ett förslag om ny skyddshemslag har skickats på remiss till

Lagförslag om landskapet Ålands pensionsfond

Ett förslag om landskapet Ålands pensionsfond har skickats på remiss till

Publicering av Ålands författningssamling 2.6.2023

MEDDELANDE Den 15 maj 2023 utgavs i Ålands författningssamling:       Landskapsförordning om miljöersättning, ersättning för ekologisk produktion och ersättning till områden med naturliga...

Publicering av Ålands författningssamling 3.5.2023

MEDDELANDE Den 28 april 2023 utgavs i Ålands författningssamling:       Landskapslag om finansiering av landsbygdsnäringar (ÅFS 2023:17)       Landskapslag om ändring 2 § LL om tillämpning i...

Landskapsförordning om stöd till utvecklingsprojekt för landsbygden 2023-2027

En promemoria med förslag till landskapsförordning om stöd till utvecklingsprojekt för landsbygden 2023-2027 har skickats på remiss till:

Lagförslag om enmansmyndigheter

Ett lagförslag om enmansmyndigheter har skickats på remiss till: Regeringskansliet Infrastrukturavdelningen, Ålands energimyndighet Finansavdelningen Upphandlingsinspektionen Ålands...

Lagförslag om förnyad klientavgiftslagstiftning

Ett lagförslag om förnyad klientlagstiftning har skickats på remiss till

Publicering av Ålands författningssamling 4.4.2023

MEDDELANDE Den 31 mars 2023 utgavs i Ålands författningssamling:       Landskapslag om ändring av 10 § kommunalskattelagen för landskapet Åland (ÅFS 2023/10)       Landskapslag om ändring och...