Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Nyheter

11.6.2019 - En uppdaterad elektronisk åländsk lagsamling (Ålex)

Arbetet med att skapa en uppdaterad elektronisk lagsamling (Ålex) har pågått under en längre tid. Vi är därför glada att kunna informera om att Ålex nu är tillgänglig på landskapsregeringens...
Läs mer om En uppdaterad elektronisk åländsk lagsamling (Ålex) ›

9.5.2019 - Ett kommunalförbund ska förverkliga KST

Landskapsregeringen har idag beslutat att de lagar som förpliktar kommunerna till en samordnad socialtjänst inom ramen för ett kommunalförbund ska träda i kraft den 1 januari 2020.
Läs mer om Ett kommunalförbund ska förverkliga KST ›

17.9.2018 - Ny lagsamling

En ny åländsk lagsamling finns nu tillgänglig till försäljning. Ålands lagsamling är en bok som ges ut ungefär vart fjärde år. Lagsamlingen innehåller de mest väsentliga författningar som utgivits i...
Läs mer om Ny lagsamling ›

1.6.2018 - Landskapsregeringens elektroniska anslagstavla

Ny lagstiftning om elektronisk förvaltning träder in kraft den 1.6.2018. Det innebär bl.a. att myndigheternas och kommunernas fysiska anslagstavlor ersätts med elektroniska anslagstavlor som finns på...
Läs mer om Landskapsregeringens elektroniska anslagstavla ›

17.5.2017 - Äldre åländska författningar finns nu tillgängliga på regeringen.ax

Nu finns samtliga författningar som givits ut i Ålands författningssamling tillgängliga här på regeringen.ax. Utgivningen började 1923 och i författningssamlingen finns landskapslagar,...
Läs mer om Äldre åländska författningar finns nu tillgängliga på regeringen.ax ›

29.8.2016 - Den nya lagstiftningen om ax-domännamn träder i kraft.

Den 5.9.2016 träder den nya lagstiftningen om ax-domännamn ikraft. I och med detta så ändrar sättet hur man registrerar samt vem som får registrera ax-domännamn.
Läs mer om Den nya lagstiftningen om ax-domännamn träder i kraft. ›

26.2.2015 - Reformen av Ålands självstyrelselag i regeringens aftonskola

Beredningsarbetet för att utveckla Ålands självstyrelse behandlades idag vid en gemensam aftonskola, där lantrådet Camilla Gunell, vice lantrådet Roger Nordlund, kansliminister Wille Valve och...
Läs mer om Reformen av Ålands självstyrelselag i regeringens aftonskola ›

28.1.2015 - Historiskt delbetänkande om självstyrelseutveckling klart

Den kommitté som leder arbetet med att ta fram en ny självstyrelselag för Åland har avgett ett delbetänkande med riktlinjer för det fortsatta arbetet. Statsrådet tillsatte den 19 september 2013 en...
Läs mer om Historiskt delbetänkande om självstyrelseutveckling klart ›