Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Nyheter

4.10.2022 - Publicering i Ålands författningssamling

MEDDELANDE Den 30 september 2022 utgavs i Ålands författningssamling: Landskapslag om tillämpning på Åland av 13 och 13 a kap. i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice (ÅFS 2022:63)...
Läs mer om Publicering i Ålands författningssamling ›

6.9.2022 - Publicering i Ålands författningssamling

MEDDELANDE Den 31 augusti 2022 utgavs i Ålands författningssamling:       Landskapslag om ändring av LL om mottagning i hamn av avfall från fartyg (ÅFS 2022/58)       Landskapslag om ändring av LL om...
Läs mer om Publicering i Ålands författningssamling ›

4.7.2022 - Publicering i Ålands författningssamling

MEDDELANDE Den 22 juni 2022 utgavs i Ålands författningssamling:       Landskapslag om landskapsgaranti för likviditetslån för lantbruksföretagare under 2022 (ÅFS 2022:53) Den 30 juni 2022 utgavs i...
Läs mer om Publicering i Ålands författningssamling ›

1.6.2022 - Publicering i Ålands författningssamling

MEDDELANDE Den 31 maj 2022 utgavs i Ålands författningssamling:       Landskapslag om mottagning i hamn av avfall från fartyg (ÅFS 2022:30)       Landskapsförordning om mottagning i hamn av avfall...
Läs mer om Publicering i Ålands författningssamling ›

5.5.2022 - Landskapsregeringen föreslår förtidsröstningsställen utanför Åland

Landskapsregeringens lagförslag om ändringar i vallagen har nu skickats ut på remiss. Enligt förslaget införs möjligheten att rösta vid allmänna förtidsröstningsställen utanför Åland. Ytterligare...
Läs mer om Landskapsregeringen föreslår förtidsröstningsställen utanför Åland ›

4.5.2022 - Publicering i Ålands författningssamling

MEDDELANDE Den 29 april 2022 utgavs i Ålands författningssamling:       Landskapslag om ändring av LL om arbetsmarknadspolitisk verksamhet (ÅFS 2022/26)       Landskapslag om ändring av LL om...
Läs mer om Publicering i Ålands författningssamling ›

1.4.2022 - Publicering i Åland författningssamling

MEDDELANDE Den 31 mars 2022 utgavs i Ålands författningssamling:       Landskapslag om ändring av LL om marknadskontrollen av vissa produkter (ÅFS 2022/15)       Landskapslag om ändring av LL om...
Läs mer om Publicering i Åland författningssamling ›

2.3.2022 - Publicering i Ålands författningssamling

MEDDELANDE Den 28 februari 2022 utgavs i Ålands författningssamling:       Landskapsförordning om laxfångst i förtjänstsyfte (ÅFS 2022:5)       Landskapsförordning om ändring av LF om...
Läs mer om Publicering i Ålands författningssamling ›

15.2.2022 - Än lever hoppet om en ny självstyrelselag

Det är kontentan efter två dagar av möten och diskussioner i Helsingfors där lantrådet Veronica Thörnroos och vicelantrådet Harry Jansson sonderat förutsättningarna att föra den långvariga processen...
Läs mer om Än lever hoppet om en ny självstyrelselag ›

2.2.2022 - Publicering i Ålands författningssamling

MEDDELANDE Den 31 januari 2022 utgavs i Ålands författningssamling:       Landskapsförordning om ändring av1 och 5 §§ LF om producentansvar (ÅFS 2022/2)       Landskapsförordning om vissa...
Läs mer om Publicering i Ålands författningssamling ›

Sidor