Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Ålands författningssamling

Här finns alla författningar som givits ut i Ålands författningssamling. Utgivningen av åländska författningar började 1923 och fram till årsskiftet 2016/2017 har det givits ut närmare 5500 författningar. I Ålands författningssamling finns landskapslagar, landskapsförordningar, Ålands lagtings beslut, Ålands landskapsregerings beslut, Republikens presidents förordningar samt fördrag som lagtinget har givit sitt bifall till.

Fram till och med 1975 gavs författningarna ofta ut i häften som innehåller flera författningar. Häftena har skannats in i sin helhet och varje häfte finns nu som en digital PDF-fil. För att de äldre författningarna som ingår i häften ska vara sökbara på samma sätt som senare författningar har häftena lagts in flera gånger, en gång för varje författning som ingår i häftet. Från och med 1976 trycks varje författning separat. Författningarna nedan är angivna på följande sätt:

  • ÅFS XXXX:XX (årtal:nummer) om det är fråga om en ny författning.
  • ÅFS XXXX/XX (årtal/nummer) om det är fråga om en ändring av en befintlig författning.

Författningarna är ordnade i kronologisk ordning, så att den nyaste kommer först i listan.

Fullständig och riktig kunskap om de författningar som utgivits i ÅFS fås endast genom att ta del av ÅFS i pappersform.

Den som vill kan prenumerera på ÅFS i tryckt form och kan då ta kontakt med byråsekreterare Pia Grüssner på lagberedningen eller med registratorskontoret. På registratorskontoret finns också lösnummer av enskilda författningar att köpa.

Det går också bra att prenumerera på ÅFS i elektronisk form. Då får du ett e-postmeddelande när nya författningar lagts ut.

ÅLANDS LANDSKAPSREGERINGS BESLUT gällande vissa upphandlingar
LANDSKAPSFÖRORDNING om skyddsjakt på varg och lodjur
LANDSKAPSLAG om ändring av 4 § landskapslagen om tillämpning på Åland av hälsoskyddslagen
LANDSKAPSLAG om ändring av landskapslagen om Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet
LANDSKAPSLAG om ändring av 56 § 1 mom. räddningslagen för landskapet Åland
LANDSKAPSLAG om ändring av 6 § landskapslagen om landskapets finansförvaltning
LANDSKAPSLAG om ändring av 9 § kommunalskattelagen för landskapet Åland
LANDSKAPSLAG om ändring av landskapslagen om kommunalskatt för gårdsbruk
LANDSKAPSLAG om ändring av 2 § landskapslagen om kommunalskatt för näringsverksamhet
LANDSKAPSLAG om ändring av landskapslagen om radio- och televisionsverksamhet

Sidor

Publicerad 12.5.2015 kl. 15:29
Uppdaterad 16.5.2017 kl. 14:01