Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Landskapsförordning (2022:34) om tillämpning av statsrådets förordning om förbruknings- och faktureringsuppgifter och fördelning av kostnaderna i fråga om värme, kyla och vatten

1 §.  Tillämpningsområde

Vid uträknandet av kostnader för vattenförbrukning och redovisningen av förbruknings- och faktureringsuppgifter för vatten i hyreshus som avses i 11a § i hyreslagen (1999:19) för landskapet Åland samt vid fördelning av kostnader och redovisning av förbruknings- och faktureringsuppgifter för fjärrvärme och fjärrkyla i flerbostadshus och i byggnader med flera användningsområden ska statsrådets förordning om förbruknings- och faktureringsuppgifter och fördelning av kostnaderna i fråga om värme, kyla och vatten (FFS 254/2021) tillämpas på Åland med de avvikelser som anges i 2 §.

2 §.  Hänvisningar

Vid tillämpningen av statsrådets förordning om förbruknings- och faktureringsuppgifter och fördelning av kostnaderna i fråga om värme, kyla och vatten på Åland ska hänvisningen i 3 § 1 mom. 2 punkten till lagen om utsläppshandel (FFS 311/2011) avse landskapslagen (2009:31) om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om utsläppshandel.

Ikraftträdandebestämmelser

Här finns information om när författningen och ändringar av den har trätt i kraft. I listan anges också om EU-lagstiftningen berörs.

2022:34

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2022.

Publicerad 29.6.2022 kl. 13:48
Uppdaterad 29.6.2022 kl. 13:48