Landskapslag (2021:80) om upphävande av vissa bestämmelser om offentlighet och sekretess

Ikraftträdandebestämmelser och förarbeten

Här finns information om när författningen och ändringar av den har trätt i kraft, samt om författningens och ändringarnas förarbeten. I listan anges också om EU-lagstiftningen berörs. Alla förarbeten finns på Ålands lagtings webbplats.

Gå till ärendesökningen på lagtinget.ax »

2021:80

  • LF 8/2020-2021
  • LKU bet. 7/2020-2021