Lagförslag om informationshanteringslag för Åland mm.

Ett lagförslag om informationshanteringslag för Åland mm. har skickats på remiss till:

 • Ålands landskapsarkiv
 • Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet, ÅMHM
 • Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet, AMS
 • Ålands hälso- och sjukvård, ÅHS
 • Ålands polismyndighet
 • Ålands ombudsmannamyndighet, ÅOM
 • Datainspektionen, DI
 • Ålands statistik- och utredningsbyrå, ÅSUB
 • Fordonsmyndigheten
 • Fastighetsverket
 • Ålands kulturdelegation
 • Ålands energimyndighet
 • Ålands gymnasium
 • Högskolan på Åland
 • Ålands folkhögskola
 • Ålands musikinstitut
 • Lagtingets kansli
 • Landskapsrevisionen
 • Brändö kommun
 • Eckerö kommun
 • Finströms kommun
 • Föglö kommun
 • Geta kommun
 • Hammarlands kommun
 • Jomala kommun
 • Kumlinge kommun
 • Kökars kommun
 • Lemlands kommun
 • Lumparlands kommun
 • Mariehamns stad
 • Saltviks kommun
 • Sottunga kommun
 • Sunds kommun
 • Vårdö kommun
 • Ålands kommunförbund
 • Norra Ålands högstadiedistrikt
 • Södra Ålands högstadiedistrikt
 • Oasen boende- och vårdcenter
 • Ålands miljöservice, MISE
 • Kommunernas socialtjänst, KST
 • Räddningsområde Ålands landskommuner, RÅL

Remisstiden går ut den 1 juli 2024.