Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Sökresultat

Med sökfunktionen för åländsk lagstiftning kan du söka efter landskapslagar, landskapsförordningar och andra författningar i den åländska lagstiftningen. Om du söker efter något annat, till exempel beslutsprotokoll, aktuella upphandlingar eller annan information om landskapsregeringen, ska du i stället använda sökfunktionen "Sök innehåll, personer eller dokument". Den hittar du i webbplatsens sidhuvud.

Så här söker du i lagstiftningen

Om du är intresserad av lagstiftningen om ett visst ämne kan du använda fritextsökningen i funktionen "Sök i lagstiftningen". Sökresultatet visas som en lista med författningar ordnade enligt nummer i Ålands författningssamling, med den nyaste först. Sökresultatet kan filtreras på olika sätt, först efter typ och sedan efter ämne, år och nummer i författningssamlingen.

Vill du direkt söka enbart i den uppdaterade lagstiftningen väljer du "Ålex" i menyn och använder funktionen "Sök i lagstiftningen" där. Detsamma gäller om du bara vill söka i Ålands författningssamling eller i den föråldrade lagstiftningen. 

I Ålands författningssamling är författningarna från åren 1923–1997 inskannade versioner av de tryckta författningarna. Det innebär att sökfunktionen kan hitta dem utgående från år, nummer och titel. Däremot är det inte är möjligt att söka i författningstexten. 

Så gör du för att söka i författning

Om du vill hitta en viss författning och känner till dess nummer i författningssamlingen kan du använda funktionen "Gå till författning". Där väljer du först typ, antingen Ålands författningssamling eller Ålex, och anger sen år och nummer. Observera att funktionen inte egentligen är en sökfunktion och att du därför behöver fylla i både år och nummer för att författningen ska hittas.

Sökresultat

 1. ÅFS 2021/135

  LANDSKAPSFÖRORDNING om ändring av bilaga 1 landskapsförordningen om miljöskydd År:  2 021 Nummer:  135 afs2021_nr135.pdf ...

  Ålands författningssamling | 31.08.2021

 2. ÅFS 2021/134

  LANDSKAPSFÖRORDNING om ändring av landskapsförordningen om miljökonsekvensbedömning och miljöbedömning År:  2 021 Nummer:  134 afs2021_nr134.pdf ...

  Ålands författningssamling | 31.08.2021

 3. ÅFS 2021/133

  LANDSKAPSLAG om ändring av 10 § landskapslagen om Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet År:  2 021 Nummer:  133 afs2021_nr133.pdf ...

  Ålands författningssamling | 31.08.2021

 4. ÅFS 2021/132

  LANDSKAPSLAG om ändring av landskapslagen om miljökonsekvensbedömning och miljöbedömning År:  2 021 Nummer:  132 afs2021_nr132.pdf ...

  Ålands författningssamling | 31.08.2021

 5. ÅFS 2021/131

  LANDSKAPSFÖRORDNING om ändring av 1 § landskapsförordningen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om transport av farliga ämnen År:  2 021 Nummer:  131 afs2021_nr131.pdf ...

  Ålands författningssamling | 31.08.2021

 6. ÅFS 2021/130

  LANDSKAPSLAG om ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om socialvård År:  2 021 Nummer:  130 afs2021_nr130.pdf ...

  Ålands författningssamling | 31.08.2021

 7. ÅFS 2021/129

  LANDSKAPSLAG om ändring av 2 § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om patientens ställning och rättigheter År:  2 021 Nummer:  129 afs2021_nr129.pdf ...

  Ålands författningssamling | 31.08.2021

 8. ÅFS 2021/128

  LANDSKAPSLAG om ändring av landskapslagen om tillämpning på Åland av rikslagar om offentlig upphandling År:  2 021 Nummer:  128 afs2021_nr128.pdf ...

  Ålands författningssamling | 31.08.2021

 9. ÅFS 2021/127

  LANDSKAPSLAG om ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om gödselfabrikat År:  2 021 Nummer:  127 afs2021_nr127.pdf ...

  Ålands författningssamling | 31.08.2021

 10. ÅFS 2021/126

  LANDSKAPSLAG om ändring av 3 § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om privat socialservice År:  2 021 Nummer:  126 afs2021_nr126.pdf ...

  Ålands författningssamling | 31.08.2021

Sidor