Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Sökresultat

Med sökfunktionen för åländsk lagstiftning kan du söka efter landskapslagar, landskapsförordningar och andra författningar i den åländska lagstiftningen. Om du söker efter något annat, till exempel beslutsprotokoll, aktuella upphandlingar eller annan information om landskapsregeringen, ska du i stället använda sökfunktionen "Sök innehåll, personer eller dokument". Den hittar du i webbplatsens sidhuvud.

Så här söker du i lagstiftningen

Om du är intresserad av lagstiftningen om ett visst ämne kan du använda fritextsökningen i funktionen "Sök i lagstiftningen". Sökresultatet visas som en lista med författningar ordnade enligt nummer i Ålands författningssamling, med den nyaste först. Sökresultatet kan filtreras på olika sätt, först efter typ och sedan efter ämne, år och nummer i författningssamlingen.

Vill du direkt söka enbart i den uppdaterade lagstiftningen väljer du "Ålex" i menyn och använder funktionen "Sök i lagstiftningen" där. Detsamma gäller om du bara vill söka i Ålands författningssamling eller i den föråldrade lagstiftningen. 

I Ålands författningssamling är författningarna från åren 1923–1997 inskannade versioner av de tryckta författningarna. Det innebär att sökfunktionen kan hitta dem utgående från år, nummer och titel. Däremot är det inte är möjligt att söka i författningstexten. 

Så gör du för att söka i författning

Om du vill hitta en viss författning och känner till dess nummer i författningssamlingen kan du använda funktionen "Gå till författning". Där väljer du först typ, antingen Ålands författningssamling eller Ålex, och anger sen år och nummer. Observera att funktionen inte egentligen är en sökfunktion och att du därför behöver fylla i både år och nummer för att författningen ska hittas.

Sökresultat

 1. Inledning och innehåll 2017 (pdf)

  i Mariehamn 2018 ÅLANDS LANDSKAPSREGERING ÅLANDS LAGSAMLING 2017 ii Ålands lagsamling Beställningar:Ålands landskapsregering Registratorskontoret... ...

  Ålands lagsamling | 03.10.2018

 2. Självstyrelsens grunder (pdf)

  1 A 1 Självstyrelselag (1991:71) för Åland (FFS 1144/1991) (FFS 1556/1994) (FFS 520/1996) (FFS 75/2000) (FFS 68/2004) (FFS 847/2009) (FFS 1176/2009... ...

  Ålands lagsamling | 03.10.2018

 3. Lagtinget (pdf)

  27 B 1 Lagtingsordning (2011:97) för Åland 1 kap. Grunderna för det åländska samhällsskicket 1 §. Åland Åland är en på folkrätten grundad autonomi... ...

  Ålands lagsamling | 03.10.2018

 4. Allmänna förvaltningsbestämmelser (pdf)

  71 C 1 Förvaltningslag (2008:9) för landskapet Åland 1 kap. Lagens syfte och tillämpningsområde 1 §. Syfte och tillämpningsområde Denna lag... ...

  Ålands lagsamling | 03.10.2018

 5. Landskapsförvaltningen (pdf)

  97 D 1 Landskapslag (1971:42) om Ålands landskapsregering (2008/11) 1 kap. Allmänt 1 §. För att handha landskapets allmänna styrelse och... ...

  Ålands lagsamling | 03.10.2018

 6. Kommunförvaltningen (pdf)

  163 E 1 Kommunallag (1997:73) för landskapet Åland 1 kap. Inledande bestämmelser 1 §. Kommunal självstyrelse Landskapet Åland är indelat i... ...

  Ålands lagsamling | 03.10.2018

 7. Skatter och avgifter (pdf)

  199 F 1 Landskapsskattelag (1993:58) 1 §. Tillämpningsområde På förvärvsinkomst skall betalas skatt till landskapet (landskapsskatt). Med... ...

  Ålands lagsamling | 03.10.2018

 8. Allmän ordning och säkerhet, brand- och räddningsväsendet (pdf)

  225 G 1 Polislag (2013:87) för Åland 1 kap. Allmänna bestämmelser 1 §. Polisens uppgifter Polisens uppgift är att trygga rätts- och samhällsord-... ...

  Ålands lagsamling | 03.10.2018

 9. Byggande, elsäkerhet, expropriation, hyra och arrende (pdf)

  293 H 1 Plan- och bygglag (2008:102) för land- skapet Åland 1 kap. Allmänna bestämmelser 1 §. Lagens syfte Syftet med denna lag är att reglera... ...

  Ålands lagsamling | 03.10.2018

 10. Jord- och skogsbruk, fiske (pdf)

  391 I 1 Landskapslag (2016:29) om finansiering av landsbygdsnäringar 1 kap. Tillämpningsområde och stödmottagare 1 §. Tillämpningsområde... ...

  Ålands lagsamling | 03.10.2018

Sidor