Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Sökresultat

Med sökfunktionen för åländsk lagstiftning kan du söka efter landskapslagar, landskapsförordningar och andra författningar i den åländska lagstiftningen. Om du söker efter något annat, till exempel beslutsprotokoll, aktuella upphandlingar eller annan information om landskapsregeringen, ska du i stället använda sökfunktionen "Sök innehåll, personer eller dokument". Den hittar du i webbplatsens sidhuvud.

Så här söker du i lagstiftningen

Om du är intresserad av lagstiftningen om ett visst ämne kan du använda fritextsökningen i funktionen "Sök i lagstiftningen". Sökresultatet visas som en lista med författningar ordnade enligt nummer i Ålands författningssamling, med den nyaste först. Sökresultatet kan filtreras på olika sätt, först efter typ och sedan efter ämne, år och nummer i författningssamlingen.

Vill du direkt söka enbart i den uppdaterade lagstiftningen väljer du "Ålex" i menyn och använder funktionen "Sök i lagstiftningen" där. Detsamma gäller om du bara vill söka i Ålands författningssamling eller i den föråldrade lagstiftningen. 

I Ålands författningssamling är författningarna från åren 1923–1997 inskannade versioner av de tryckta författningarna. Det innebär att sökfunktionen kan hitta dem utgående från år, nummer och titel. Däremot är det inte är möjligt att söka i författningstexten. 

Så gör du för att söka i författning

Om du vill hitta en viss författning och känner till dess nummer i författningssamlingen kan du använda funktionen "Gå till författning". Där väljer du först typ, antingen Ålands författningssamling eller Ålex, och anger sen år och nummer. Observera att funktionen inte egentligen är en sökfunktion och att du därför behöver fylla i både år och nummer för att författningen ska hittas.

Sökresultat

 1. Landskapslag (2021:63) om tillfälligt likviditetsstöd till kommuner

  1 §. I denna lag finns bestämmelser om tillfälligt likviditetsstöd till kommuner som befinner sig i en ytterst svår ekonomisk situation. Stöd enligt denna lag kan beviljas om anslag för det har tagits upp i Ålands budget. 2 §. Landskapsregeringen kan bevi ...

  Ålex | 30.08.2021

 2. Landskapslag (2021:48) om tillämpning på Åland av utsädeslagen

  1 §.  Syfte I syfte att upprätthålla och främja en högklassig växtproduktion samt att säkerställa produktionen och tillgången av för Åland lämpligt utsäde, ska utsädeslagen (FFS 600/2019) tillämpas på Åland, med de undantag som följer av denna lag. 2 §.   ...

  Ålex | 21.06.2021

 3. Landskapsförordning (2021:38) om personal inom specialomsorger om utvecklingsstörda

  1 §.  Behörighetskrav för föreståndare Bestämmelser om behörighetskrav för föreståndare som verkar vid enheter för specialomsorger om utvecklingsstörda finns i 65 § 3 mom. i landskapslagen (2020:12) om socialvård. Gällande föreståndare som verkar vid enhe ...

  Ålex | 21.06.2021

 4. Landskapslag (2021:26) om tillämpning av växtskyddslagen

  1 §.  Lagens tillämpningsområde Inom landskapets behörighet och med de avvikelser som följer av denna landskapslag är rikets växtskyddslag (FFS 1110/2019) tillämplig. Ändringar i växtskyddslagen som hör till landskapets behörighet är tillämpliga från tidp ...

  Ålex | 12.04.2021

 5. Landskapslag (2021:25) om tillämpning på Åland av lagen om främjande av sjukpensionärers återgång i arbete

  1 §.  Lagens tillämpningsområde Lagen om främjande av sjukpensionärers återgång i arbete (FFS 738/2009) ska, med i denna lag angivna avvikelser, tillämpas på invalidpension som har beviljats med stöd av landskapslagen (2016:76) om tillämpning i landskapet ...

  Ålex | 12.04.2021

 6. Lag (2021:22) om ändring av den avräkningsgrund som avses i självstyrelselagen för Åland

  1 §. Med avvikelse från 47 § 1 mom. i självstyrelselagen för Åland (1144/1991) är avräkningsgrunden 0,47 procent. 2 §. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021. Denna lag tillämpas första gången vid verkställandet av avräkningen för år 2021 och vid fas ...

  Ålex | 12.04.2021

 7. Landskapslag (2021:12) om tillämpning på Åland av polislagen

  1 §.  Syfte och tillämpningsområde För att upprätthålla allmän ordning och säkerhet samt för att i övrigt tillförsäkra allmänheten skydd och annan hjälp ska polislagen (FFS 872/2011) tillämpas på Åland med de avvikelser som anges i denna lag. Ändras polis ...

  Ålex | 12.04.2021

 8. Landskapslag (2021:9) om tillämpning på Åland av vissa bestämmelser i lagen om transportservice

  1 §.  Lagens tillämpningsområde Denna lag tillämpas på förare som är egenföretagare enligt definitionen i 42 § 10 punkten i lagen om transportservice (FFS 320/2017) och som deltar i utövande av sådan transportverksamhet i vägtrafik som avses i tillämpning ...

  Ålex | 12.04.2021

 9. Landskapsförordning (2021:8) om tillämpning på Åland av inrikesministeriets förordning om utbildning och utbildning i användning av maktmedelsredskap för väktare och ordningsvakter samt utbildning för ansvariga föreståndare...

  1 §.  Tillämpningsområde Med de i denna förordning angivna avvikelser ska inrikesministeriets förordning om utbildning och utbildning i användning av maktmedelsredskap för väktare och ordningsvakter samt utbildning för ansvariga föreståndare hos innehavar ...

  Ålex | 12.04.2021

 10. Landskapslag (2021:5) om tillämpning på Åland av lagen om privata säkerhetstjänster

  1 §.  Lagens tillämpningsområde Inom lagtingets behörighet och med i denna lag angivna avvikelser ska lagen om privata säkerhetstjänster (FFS 1085/2015) säkerhetstjänstlagen, tillämpas på Åland. Ändringar i den i 1 mom. angivna lagen som hör till lagtinge ...

  Ålex | 12.04.2021

Sidor