Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Sökresultat

Med sökfunktionen för åländsk lagstiftning kan du söka efter landskapslagar, landskapsförordningar och andra författningar i den åländska lagstiftningen. Om du söker efter något annat, till exempel beslutsprotokoll, aktuella upphandlingar eller annan information om landskapsregeringen, ska du i stället använda sökfunktionen "Sök innehåll, personer eller dokument". Den hittar du i webbplatsens sidhuvud.

Så här söker du i lagstiftningen

Om du är intresserad av lagstiftningen om ett visst ämne kan du använda fritextsökningen i funktionen "Sök i lagstiftningen". Sökresultatet visas som en lista med författningar ordnade enligt nummer i Ålands författningssamling, med den nyaste först. Sökresultatet kan filtreras på olika sätt, först efter typ och sedan efter ämne, år och nummer i författningssamlingen.

Vill du direkt söka enbart i den uppdaterade lagstiftningen väljer du "Ålex" i menyn och använder funktionen "Sök i lagstiftningen" där. Detsamma gäller om du bara vill söka i Ålands författningssamling eller i den föråldrade lagstiftningen. 

I Ålands författningssamling är författningarna från åren 1923–1997 inskannade versioner av de tryckta författningarna. Det innebär att sökfunktionen kan hitta dem utgående från år, nummer och titel. Däremot är det inte är möjligt att söka i författningstexten. 

Så gör du för att söka i författning

Om du vill hitta en viss författning och känner till dess nummer i författningssamlingen kan du använda funktionen "Gå till författning". Där väljer du först typ, antingen Ålands författningssamling eller Ålex, och anger sen år och nummer. Observera att funktionen inte egentligen är en sökfunktion och att du därför behöver fylla i både år och nummer för att författningen ska hittas.

Sökresultat

 1. Landskapslag (2021:51) om upphävande av landskapslagen om en reform av kommunstrukturen på Åland

  1 §. Genom denna lag upphävs landskapslagen (2019:28) om en reform av kommunstrukturen på Åland. 2 §. Denna lag träder i kraft den 1 juni 2021. Ikraftträdandebestämmelser och förarbeten Här finns information om när författningen och ändringar av den har t ...

  Föråldrad lagstiftning | 21.06.2021

 2. Landskapslag (2020:131) om upphävande av landskapslagen om kompensation till kommunerna för arbets- och pensionsinkomstavdraget

  1 §. Genom denna lag upphävs landskapslagen (2018:11) om kompensation till kommunerna för arbets- och pensionsinkomstavdraget. 2 §. Lagtinget bemyndigar landskapsregeringen att bestämma att denna lag helt eller delvis ska träda i kraft i den ordning som f ...

  Föråldrad lagstiftning | 18.02.2021

 3. Landskapslag (2020:124) om upphävande av affärstidslagen för landskapet Åland

  1 §.  Upphävande Genom denna lag upphävs landskapslagen (1992:40) om affärstidslag för landskapet Åland. 2 §.  Ikraftträdande Denna lag träder i kraft den 23 december 2020. Ikraftträdandebestämmelser och förarbeten Här finns information om när författning ...

  Föråldrad lagstiftning | 18.02.2021

 4. Landskapslag (2020:49) om kompensation till kommunerna för minskade skatteintäkter 2020 (tidsbunden)

  1 §. För att stödja kommunerna ekonomiskt under 2020 betalar landskapsregeringen 3 500 000 euro i kompensation för minskade skatteintäkter. Beloppet fördelas mellan kommunerna enligt följande: Kommun Belopp, euro Brändö 51 492,82 Eckerö 95 485,64 Finström ...

  Föråldrad lagstiftning | 18.02.2021

 5. Landskapslag (2020:45) om tillämpning på Åland av lagen om temporära undantag från lagen om utkomstskydd för arbetslösa på grund av covid-19-epidemin (tidsbunden)

  1 §.  Lagens tillämpningsområde Lagen om temporära undantag från lagen om utkomstskydd för arbetslösa på grund av covid-19-epidemin (FFS 315/2020) ska, med i denna lag angivna undantag, tillämpas på Åland till den del lagen om temporära undantag från lage ...

  Föråldrad lagstiftning | 18.02.2021

 6. Landskapslag (2020:36) om temporärt tilläggsstöd till den som lyfter grunddagpenning eller arbetsmarknadsstöd (tidsbunden)

  1 §.  Lagens syfte Syftet med denna lag är att under begränsad tidsperiod trygga försörjningen hos personer som har hamnat i en svår situation på arbetsmarknaden samt att främja deras förutsättningar att komma in på eller återvända till arbetsmarknaden. 2 ...

  Föråldrad lagstiftning | 18.02.2021

 7. Landskapsförordning (2020:2) om laxfångst i förtjänstsyfte (upphävd)

  Denna förordning har upphävts genom 2021:3, som gäller från och med den 1 februari 2021. 1 §.  Rätt till fångst av lax i förtjänstsyfte Rätt till fångst av lax i förtjänstsyfte har endast egentliga yrkesfiskare som avses i 3 § landskapsförordningen (1995: ...

  Föråldrad lagstiftning | 18.02.2021

 8. Landskapsförordning (2019:116) om landskapsregeringens allmänna förvaltning (upphävd)

  Denna förordning har upphävts genom 2020:127, som gäller från och med den 1 januari 2021. 1 §. I denna förordning finns det bestämmelser om regeringskansliet, om indelningen av avdelningarna vid landskapsregeringens allmänna förvaltning i byråer och enhet ...

  Föråldrad lagstiftning | 18.02.2021

 9. Republikens presidents förordning (2019:77) om skötseln på Åland av vissa uppgifter som gäller lagtings- och kommunalval samt rådgivande kommunala folkomröstningar (upphävd)

  Denna förordning har upphävts genom 2020:3, som gäller från och med den 1 januari 2020. 1 §. Det rösträttsregister som avses i 17 § i vallagen för Åland (Ålands författningssamling 2019:45) upprättas och sköts av Befolkningsregistercentralen enligt vad Ål ...

  Föråldrad lagstiftning | 01.09.2020

 10. Landskapslag (2019:28) om en reform av kommunstrukturen på Åland (upphävd)

  Denna lag har upphävts genom 2021:51, som gäller från och med den 1 juni 2021. 1 kap. Inledande bestämmelser 1 §.  Mål och syfte Målet med lagen är en reform av kommunstrukturen på Åland under åren 2019-2022. Syftet med reformen är att skapa livskraftiga ...

  Föråldrad lagstiftning | 21.06.2021

Sidor