Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Utvecklings- och hållbarhetsrådet hösten 2020 på trappan utanför Alandica.

Utvecklings- och hållbarhetsrådet

Utvecklings- och hållbarhetsrådet är en del av nätverket bärkraft.ax. Rådet har ett särskilt ansvar att verka för nätverkets vitalitet och långsiktiga existens.

Rådets ledamöter utses av Ålands landskapsregering och ska bestå av minst åtta och maximalt fjorton personer. Lantrådet ska vara en av ledamöterna och är rådets ordförande. Ledamöterna utses för perioder om två kalenderår. Rådet ska regelbundet följa upp det åländska samhällets utvecklingsarbete i riktning mot ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart samhälle.

Utvecklings- och hållbarhetsrådet inrättades i samband med bildandet av bärkraft.ax i början av 2016.

Följande personer utgör utvecklings- och hållbarhetsrådet 2020-2021:

Lantråd Veronica Thörnroos (rådets ordförande)
Talman Bert Häggblom
Förvaltnings- och utvecklingschef John Eriksson

Johanna Boijer-Svahnström (näringslivet - informationsdirektör Viking Line/vice ordförande Ålands Näringsliv)
Birgitta Eriksson-Paulson (jord-, skogs- och vattenbrukare – ordförande Ålands Producentförbund)
Rebecka Eriksson (näringslivet – vice VD Eriksson Capital)
Niclas Forsström (föreningslivet – Folkhälsan och Ålands Idrott)
Petra Granholm (föreningslivet – Ålands Fredsinstitut och Ålands Natur & Miljö)

Martha Hannus (föreningslivet – Emmaus)
Barbara Heinonen (kommunsektorn – stadsdirektör Mariehamns stad)
Marcus Koskinen-Hagman (utbildningssektorn – rektor Åland lyceum)
Alfons Röblom (landskapsregeringen – utvecklingsminister)
Peter Wiklöf (näringslivet – VD Ålandsbanken/ordförande Ålands Näringsliv r.f.)

Utvecklings- och hållbarhetsrådet 2018-2019:

Lantrådet Katrin Sjögren (ordförande)
Vicelantråd Camilla Gunell (viceordförande)

Förvaltnings- och utvecklingschef Dan E Eriksson
Vice VD Rebecka Eriksson

Jordbrukare Birgitta Eriksson Paulson
Rättsvetare Petra Granholm

Vice ordförande Johanna Boijer-Svahnström
Stadsdirektör Barbara Heinonen

Verksamhetsledare Robert Jansson
Verksamhetsledare Niclas Forsström

Rektor Marcus Koskinen-Hagman
VD Peter Wiklöf

Utvecklings- och hållbarhetsrådet 2016-2017:

Lantråd Katrin Sjögren (rådets ordförande)
Vicelantråd Camilla Gunell

Förvaltnings- och utvecklingschef Dan E Eriksson
Vice verkställande direktör Rebecka Eriksson

Ordförande Tage Eriksson
Vice ordförande Petra Granholm

Verkställande direktör Jan Hanses
Stadsdirektör Barbara Heinonen

Verksamhetsledare Robert Jansson
Rektor Edvard Johansson

Barnkonventionsansvarige Danielle Lindholm
Ordförande Peter Wiklöf

Publicerad 8.4.2016 kl. 16:11
Uppdaterad 20.9.2021 kl. 11:10