Hela hållbarhetsrådet står längst fram i Alandicas auditorium

Utvecklings- och hållbarhetsrådet

Utvecklings- och hållbarhetsrådet är en del av nätverket bärkraft.ax. Rådet har ett särskilt ansvar att verka för nätverkets vitalitet och långsiktiga existens.

Rådets ledamöter utses av Ålands landskapsregering och ska bestå av minst åtta och maximalt fjorton personer. Lantrådet ska vara en av ledamöterna och är rådets ordförande. Ledamöterna utses för perioder om två kalenderår. Rådet ska regelbundet följa upp det åländska samhällets utvecklingsarbete i riktning mot ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart samhälle. Rådet sammanträder vid två ordinarie möten per år.

Utvecklings- och hållbarhetsrådet inrättades i samband med bildandet av bärkraft.ax i början av 2016.

Följande personer utgör utvecklings- och hållbarhetsrådet 2018-2019:

Lantrådet Katrin Sjögren (ordförande),
Vicelantråd Camilla Gunell (viceordförande),

Förvaltnings- och utvecklingschef Dan E Eriksson,
Vice VD Rebecka Eriksson,

Jordbrukare Birgitta Eriksson Paulson,
Rättsvetare Petra Granholm,

VD Jan Hanses,
Stadsdirektör Barbara Heinonen,

Verksamhetsledare Robert Jansson,
Barnkonventionsansvarig Danielle Lindholm

Rektor Jonas Waller och
VD Peter Wiklöf.

Utvecklings- och hållbarhetsrådet 2016-2017:

Lantråd Katrin Sjögren (rådets ordförande)
Vicelantråd Camilla Gunell

Förvaltnings- och utvecklingschef Dan E Eriksson
Vice verkställande direktör Rebecka Eriksson

Ordförande Tage Eriksson
Vice ordförande Petra Granholm

Verkställande direktör Jan Hanses
Stadsdirektör Barbara Heinonen

Verksamhetsledare Robert Jansson
Rektor Edvard Johansson

Barnkonventionsansvarige Danielle Lindholm
Ordförande Peter Wiklöf

Publicerad 8.4.2016
Uppdaterad 14.6.2018