Jämställdhet på Åland

Målsättningen om ett jämställt Åland kräver aktiva åtgärder och ska vara en integrerad del av varje verksamhetsområde.