Kollektivtrafiken

Transport på Åland med bussar och färjor

Åland har en smidig kollektivtrafik anpassad för skolelever och arbetspendling. Huvudön är inte är större än 45 km från norr till söder och 50 km från öst till väst.

Kollektivtrafiken

Landskapsregeringen har tilldelat trafik till Stadsbussen i Mariehamn Ab, Viking Line Buss Ab och Williams Buss Ab för landsortstrafiken, som är uppdelad på 8 huvudlinjer. Stadsbussarna sköts av Viking Line Buss Ab, de kör turer både norr- och söderut från centrum i Mariehamn enligt det upphandlade avtalet med Mariehamns stad.

När landsvägarna tar slut kan du fortsätta ut bland öarna i skärgården med Ålandstrafikens skärgårdsfärjor.

Framtiden

Nuvarande lag som berör kollektivtrafiken är från 1976 och är i flera avseenden föråldrad. Därför håller man som bäst på att bereda en grund för en ny åländsk kollektivtrafiklag.

Länkar till mer information

Information om skärgårdsfärjorna på Ålandstrafikens webbplats

Information om stadsbussen på Viking Line Buss webbplats

Information om stadsbussen på Mariehamns stads webbplats

Stadsbussen i Mariehamn webbplats

Viking Line Buss webbplats

Williams Buss webbplats

 

 

Publicerad 8.5.2015
Uppdaterad 2.5.2016