Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Kollektivtrafiken

Trafikförsörjningsprogram för Åland 2022–2023 

Ålands första trafikförsörjningsprogramÅlands första trafikförsörjningsprogram fastställdes 22.4.2021. Trafikförsörjningsprogrammet kommer styra utvecklingen av kollektivtrafiken under programperioden 2022 – 2023. 

Trafikförsörjningsprogrammet hittas här intill under Bilagor. 

Transport på Åland med bussar och färjor

Åland har en smidig kollektivtrafik anpassad för skolelever och arbetspendling. Huvudön är inte är större än 45 km från norr till söder och 50 km från öst till väst.

Kollektivtrafiken

Landskapsregeringen har tilldelat trafik till Viking Line Buss Ab, Williams Buss Ab och Ålandsbussen Ab för landsortstrafiken, som är uppdelad på 8 huvudlinjer. Stadsbusstrafiken sköts av Viking Line Buss Ab, som kör både norr- och söderut från Mariehamns centrum i enlighet med det upphandlade avtalet med Mariehamns stad.

Avtal med entreprenörer

Linje 1, 5, 6 och 7

Entreprenör: Williams Buss Ab
Avtalet startar: 01.01.2020
Avtalet gäller till: 31.12.2021
 

Linje 2-3-4, 2, 3 och 4

Entreprenör: Viking Line Buss Ab
Avtalet startar: 01.01.2020
Avtalet gäller till: 31.12.2021

Linje 8

Entreprenör: Ålandsbussen Ab
Avtalet startar: 01.01.2020
Avtalet gäller till: 31.12.2021

Framtiden

Nuvarande lag som berör kollektivtrafiken trädde i kraft 1.9.2019. Som bäst håller landskapsregeringen på att ta fram ett trafikförsörjningsprogram för att utforma en grund för hur den åländska kollektivtrafiken för de kommande åren ska se ut.

Länkar till mer information

Information om skärgårdsfärjorna på Ålandstrafikens webbplats

Information om stadsbussen på Viking Line Buss webbplats

Information om stadsbussen på Mariehamns stads webbplats

Stadsbussen i Mariehamn webbplats

Viking Line Buss webbplats

Williams Buss webbplats

Publicerad 8.5.2015 kl. 16:39
Uppdaterad 28.4.2021 kl. 11:58