Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Kollektivtrafiken

Trafikförsörjningsprogram för Åland 2022–2023 

Ålands första trafikförsörjningsprogram fastställdes 22.4.2021. Trafikförsörjningsprogrammet kommer styra utvecklingen av kollektivtrafiken under programperioden 2022 – 2023. 

Trafikförsörjningsprogrammet hittas bland bilagorna. 

Transport på Åland med bussar och färjor

Åland har en smidig kollektivtrafik anpassad för skolelever och arbetspendling. Huvudön är inte är större än 45 km från norr till söder och 50 km från öst till väst.

Kollektivtrafiken

Ålands landskapsregering har enligt landskapslag (2019:60) om ordnande av kollektivtrafiktjänster ett ansvar att fastställa omfattningen av och nivån på servicen i den kollektivtrafik för vilken ersättning för allmän trafik utbetalas av landskapet. Grundat i detta ansvar har Beställaren upphandlat kollektivtrafik för både tät- och landsorten.

Landskapsregeringen har upphandlad trafik i tätorten som kör på 5 linjer; norra, södra, östra, västra och Järsö medan landsortstrafiken är uppdelad på 7 huvudlinjer.

Avtal med entreprenörer

Tätortstrafiken

Norra-, Södra-, Östra-, Västra- och Järsölinjen (N, S, Ö, V och J)

Entreprenör: Viking Line Buss Ab
Avtalet startar: 01.01.2022
Avtalet gäller till: 30.06.2023
Option 1: 31.12.2023
Option 2: 30.06.2024

Landsortstrafiken

Linje 1, 5, 6 och 7

Entreprenör: Williams Buss Ab
Avtalet startar: 01.01.2022
Avtalet gäller till: 31.12.2023
Option 1: 31.12.2024
Option 2: 31.12.2025

Linje 2-3-4, 2, 3 och 4

Entreprenör: Viking Line Buss Ab
Avtalet startar: 01.01.2022
Avtalet gäller till: 31.12.2023
Option 1: 31.12.2024
Option 2: 31.12.2025

Framtiden

Nuvarande lag som berör kollektivtrafiken trädde i kraft 1.9.2019. Som bäst pågår trafiken enligt det trafikförsörjningsprogram som landskapsregeringen har tagit fram för trafikåren 2022-2023 samtidigt som ett nytt trafikförsörjningsprogram ska tas fram för att utforma en grund för hur den åländska kollektivtrafiken för de följande kommande åren ska se ut.

Information om skärgårdsfärjorna på Ålandstrafikens webbplats

Information om stadsbussen på Viking Line Buss webbplats

Information om stadsbussen på Mariehamns stads webbplats

Viking Line Buss webbplats

Williams Buss webbplats

Publicerad 8.5.2015 kl. 16:39
Uppdaterad 12.5.2022 kl. 16:01