Förnyelsebar energi och effektivisering

Kostnaden för uppvärmning och energianvändning i hemmet har ökat avsevärt under senare år. Dessutom har kunskapen om den klimatpåverkan energianvändningen bidragit till att många hushåll byter eller väljer andra system framom direktverkande el eller oljepanna i fastigheterna.

Det finns ett antal olika system som man kan välja eller kombinera inför ett byte eller en nyinstallation och beroende på förutsättningarna kan en systemlösning vara bättre än en annan.

Har man tillgång till ved och tiden att hugga kan vedpanna kombinerad med ackumulatortank vara ett bra och billigt alternativ. Pellets är relativt underhållsfritt och passar bra om man har befintlig oljepanna som kan bytas och ett vattenburet distributionssystem.

Solfångare kan med fördel användas under sommarhalvåret och därmed stå för större delen av varmvattenproduktionen. Värmepumpar har idag blivit ett populärt alternativ. Tillämpningarna varierar från borrhål i berg, kollektorslinga i mark till enklare luftsystem. Fördelen med pumparna är att de producerar värme med en lägre energiförbrukning jämfört med direktverkande el.