Smart Energy Ålands logotyp, Å:et i Åland har ringen bredvid toppen av A:et.

Projektet Smart Energy Åland

Smart Energy Åland är ett demonstrationsprojekt med målet att visa att hur ett helt samhälle kan fungera på 100 procent förnybar energi. Projektet stöder Ålands hållbarhets- och utvecklingsagendans målsättningar angående Energi- och klimatstrategi för Åland till år 2030.

Eftersom projektet täcker ett helt samhälle blir systemet en skalbar modell för andra projekt utanför Åland. Smart Energy Åland är ett exempel som fungerar i hela EU, där kommande direktiv kräver en marknad för flexibilitet. Ambitionen är att kommersialisera det kunnande som skapas vid genomförandet av Smart Energy Åland på världsmarknaden för energisystem. Samtidigt skapas en unik chans till investeringar och affärsutveckling på Åland, med starkt stöd från fastlandet. Att skapa ett smart energisystem är en process av innovation, lärande och anpassning för alla inblandade.

Bakgrund

Samarbetet mellan Ålands Landskapsregering och de industriella intressena i Finland startade år 2014 när innovationsklustret CLIC Innovation sökte en lämplig plats för att testa smarta energisystem. Åland lyckades övertyga aktörerna om att detta är rätt plats för denna stora satsning.

Smart Energy Åland demonstrationsprojektet drivs av bolaget Flexens Oy Ab som grundats 2018 av Ålands Landskapsregering tillsammans med CLIC Innovation, Ålands Vindenergi Andelslag, Viking Line Buss Ab, Leowind AB, Ålands Elandelslag, Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag, Ålands Vindkraft Ab och Mariehamns Energi.