Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Elsäkerhetsexamen

Landskapsregeringen arrangerar elsäkerhetsexamen 2 (<1000 V) i Självstyrelsegården om tillräckligt intresse finns. Även elsäkerhetsexamen 1 (>1000 V) och elsäkerhetsexamen 3 (reparationsarbeten på elmaterial) arrangeras om det finns intresse.

Elsäkerhetsexamina år 2021:

22.4.2021 kl. 12-15
18.11.2021 kl. 12-15

Bindande anmälan senast 14 dagar före examenstillfälle till elinspektör johnny.lindstrom@regeringen.ax

Läs mer om elsäkerhetsexamina på TUKES webbplats

Publicerad 18.3.2016 kl. 13:58
Uppdaterad 9.12.2020 kl. 12:54