Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Kontaktpersoner

Kontaktuppgifter till landskapsregeringens personal

Abdelaziz Bourjouan

Lokalvårdare
Regeringskansliet, Lokalvård

Adam Ström

Biträdande trafikberedare
Infrastrukturavdelningen, Allmänna byrån
 1. +358 18 25154

Adrian Jansson

Jurist
Regeringskansliet, Enheten för rättsliga och internationella frågor
 1. +358 18 25172

Alexandra Favorin

Lagberedare
Lagberedningen
 1. +358 18 25464

Alfons Röblom

Utvecklingsminister
Regeringen
 1. +358 18 25000
 2. +358 40 7693636

Anders Sundblom

Bro- och hamningenjör
Infrastrukturavdelningen, Vägnätsbyrån
 1. +358 18 25145

Andor Demko

Lönebokförare
Finansavdelningen, Löneenheten
 1. +358 18 25214

Andreas Toivonen

Vägunderhållsarbetare Möckelö
Infrastrukturavdelningen, Vägunderhållsenheten
 1. +358 457 5295058

Anette Skogberg

Registeransvarig
Finansavdelningen, Avtals- och pensionsbyrån
 1. +358 18 25513

Anna-Lena Sjöberg

Rättssakkunnig
Regeringskansliet, Enheten för rättsliga och internationella frågor
 1. +358 18 25103

Anna-Maria Tamminen

Fiskmästare
Näringsavdelningen, Ålands fiskevårdscentrum
 1. +358 18 45340

Annette Holmberg-Jansson

Social- och hälsovårdsminister
Regeringen
 1. +358 18 25000
 2. +358 457 3134429

Annette Loumann

Handläggare
Näringsavdelningen, Avbytarenheten
 1. +358 18 25273

Annette Rumander

Utbildningsplanerare, behörigheter
Utbildnings- och kulturavdelningen, Utbildningsbyrån
 1. +358 18 25244

Annica Brink

Projektkoordinator eMSP NBSR
Social- och miljöavdelningen, Miljöbyrån
 1. +358 18 25542

Annika Dahlblom

Museichef
Utbildnings- och kulturavdelningen, Ålands museum
 1. +358 18 25418
 2. +358 400 745068

Annika Hambrudd

Utbildnings- och kulturminister
Regeringen
 1. +358 18 25000
 2. +358 457 3431786

Annika Hollsten

Växtskyddsinspektör
Näringsavdelningen, Jordbruksbyrån
 1. +358 18 25293

Ansti Dahlén

Avdelningscontroller
Utbildnings- och kulturavdelningen, Allmänna byrån
 1. +358 18 25411

Anton Nilsson

Landskapsregeringens ministerråd i Bryssel
Regeringskansliet, Enheten för rättsliga och internationella frågor
 1. +32 476 943529

Bengt Eklund

Vägunderhållsarbetare Kumlinge
Infrastrukturavdelningen, Vägunderhållsenheten
 1. +358 457 5295075

Bengt Michelsson

Avdelningschef
Social- och miljöavdelningen
 1. +358 18 25260

Benny Holmström

Fiskmästare
Näringsavdelningen, Ålands fiskevårdscentrum
 1. +358 18 45340

Benny Lindfors

Vaktmästarbiträde
Regeringskansliet, Vaktmästerifunktion
 1. +358 18 25000

Björn Snis

Budget- och finansieringshandläggare
Finansavdelningen, Allmänna byrån
 1. +358 18 25218

Bo Blomqvist

Vägunderhållsarbetare Möckelö
Infrastrukturavdelningen, Vägunderhållsenheten
 1. +358 457 5295044

Bodil Karlsson

Finanscontroller
Finansavdelningen, Allmänna byrån
 1. +358 18 25220

Bodil Regårdh

Specialsakkunnig, ungdoms- och vuxenutbildning
Utbildnings- och kulturavdelningen, Utbildningsbyrån
 1. +358 18 25545
 2. +358 457 3444270

Brändö vägstation

Infrastrukturavdelningen, Vägunderhållsenheten
 1. +358 18 56146

Camilla Hägglund-Palmqvist

Jurist
Regeringskansliet, Enheten för rättsliga och internationella frågor
 1. +358 18 25575

Camilla Wikström

Receptionist
Regeringskansliet, Personal- och kommunikationsenheten
 1. +358 18 25 000

Carina Blomqvist-Sporre

Enhetschef för servicefunktionen
Regeringskansliet, Lokalvård
 1. +358 18 25177

Carola Eklund

Utbildningsplanerare
Utbildnings- och kulturavdelningen, Utbildningsbyrån
 1. +358 18 25541

Carolina Sandell

Projektledare Sysselsättning för alla
Social- och miljöavdelningen, Allmänna byrån
 1. +358 18 25000 (växeln)

Catarina Dahlblom

Projektassistent
Infrastrukturavdelningen, Allmänna byrån
 1. +358 18 25157

Catarina Gahmberg

Tillfällig ministersekreterare
Regeringskansliet, Stabsenheten
 1. +358 18 25371
 2. +358 457 3500554

Caterina Mavilia

Registrator
Regeringskansliet, Enheten för rättsliga och internationella frågor
 1. +358 18 2 5176

Catharina Henriksson

Handläggare
Näringsavdelningen, Jordbruksbyrån
 1. + 358 18 25290

Catharina Smiderstedt

Trafiksäkerhetskonsulent
Infrastrukturavdelningen, Vägnätsbyrån
 1. +358 18 25255
 2. +358 457 5295005

Cecilia Åsgård

Handläggare
Näringsavdelningen, Jordbruksbyrån
 1. +358 18 25277

Charlotta Björklund

Projektkoordinator LIFE - IP BIODIVERSEA
Social- och miljöavdelningen, Miljöbyrån
 1. +358 18 25254

Charlotte Mäkelä

Byråsekreterare
Social- och miljöavdelningen, Allmänna byrån
 1. +358 18 25451

Christel Lindholm

Koordinator
Näringsavdelningen, Allmänna byrån
 1. +358 18 25329

Christer Gustafsson

Vägunderhållsarbetare Föglö
Infrastrukturavdelningen, Vägunderhållsenheten
 1. +358 457 5295043

Christian Wikström

Infrastrukturminister
Regeringen
 1. +358 18 25000
 2. +358 457 3453949

Christina Lundén

Trafikberedare
Infrastrukturavdelningen, Allmänna byrån
 1. +358 18 25131

Christoph Neymeyr

Systemutvecklare
Regeringskansliet, Digitaliseringsenheten

Cia Haldin

Vik. intendent
Utbildnings- och kulturavdelningen, Ålands museum
 1. +358 18 25441

Cindi Portin

Specialsakkunnig
Social- och miljöavdelningen, Socialvårdsbyrån
 1. +358 18 25000 (växeln)

Conny Nyholm

Finanschef
Finansavdelningen, Allmänna byrån
 1. +358 18 25210

Dan Bolos

Vaktmästare
Regeringskansliet, Vaktmästerifunktion
 1. +358 18 25526

Dan Jansén

Byggmästare
Infrastrukturavdelningen, Vägunderhållsenheten
 1. +358 457 5295080

Dan Sundqvist

Informatör Central Baltic Programme
Regeringskansliet, Enheten för rättsliga och internationella frågor
 1. +358 18 25107

Daniel Anderberg

Antikvarie, kulturmiljöenheten
Utbildnings- och kulturavdelningen, Kulturbyrån
 1. +358 18 25423

David Abrahamsson

Naturvårdsintendent
Social- och miljöavdelningen, Miljöbyrån
 1. +358 18 25551

Dennis T. Mattsson

Biträdande ingenjör
Infrastrukturavdelningen, Vägnätsbyrån
 1. +358 18 25160

Diana Lönngren

Lagberedare
Lagberedningen
 1. +358 18 25252

Elin Nylund

Kanslihandläggare
Regeringskansliet, Enheten för rättsliga och internationella frågor
 1. +358 18 25173

Elin Roselius

Trafikingenjör
Infrastrukturavdelningen, Vägnätsbyrån
 1. +358 18 25161

Elisabeth Storfors

Byråchef
Utbildnings- och kulturavdelningen, Utbildningsbyrån
 1. +358 18 25236
 2. +358 40 7071863

Ellinore Lindberg

Jurist
Regeringskansliet, Enheten för rättsliga och internationella frågor
 1. +358 18 2 5181

Emilia Dracea

Lokalvårdare
Regeringskansliet, Lokalvård

Emilia Walk Johansson

Specialsakkunnig,barnomsorg
Utbildnings- och kulturavdelningen, Utbildningsbyrån
 1. +358-18-25347

Enheten för rättsliga och internationella frågor

Regeringskansliet, Enheten för rättsliga och internationella frågor

Erik Friman

Arkivbiträde
Utbildnings- och kulturavdelningen, Ålands museum

Erik Lindholm

Vägunderhållsarbetare Möckelö
Infrastrukturavdelningen, Vägunderhållsenheten
 1. +358 457 5295054

Erik Sundblom

Registerhanterare
Näringsavdelningen, Skogsbruksbyrån
 1. +358 18 25312

Erika Molinder

Löneenhetschef
Finansavdelningen, Löneenheten
 1. +358 18 25221

Evelina Peitso

T.f. registrator
Regeringskansliet, Enheten för rättsliga och internationella frågor
 1. +358 18 25189

Francois Maugis

Enhetschef
Regeringskansliet, Digitaliseringsenheten
 1. +358 18 25197

Fredrik Karlström

Näringsminister
Regeringen
 1. +358 18 25000
 2. +358 400 721274

Fredrik Rönnlund

Specialsakkunnig
Social- och miljöavdelningen, Socialvårdsbyrån
 1. +358 18 25000 (växeln)

Frågor gällande fakturor från Ålands landskapsregering

Finansavdelningen, Redovisningsbyrån

Frågor gällande fakturor till Ålands landskapsregering

Finansavdelningen, Redovisningsbyrån

Föglö vägstation

Infrastrukturavdelningen, Vägunderhållsenheten
 1. +358 18 50200

Geir Henriksen

Museiguide
Utbildnings- och kulturavdelningen, Ålands museum
 1. +358 18 25426

Geografisk information

Regeringskansliet, Digitaliseringsenheten
 1. +358 18 25000

Gilla Karlsson

Enhetschef
Infrastrukturavdelningen, Ålandstrafiken
 1. +358 457 3446 450

Graham Robins

Projektledare, Bomarsund
Utbildnings- och kulturavdelningen, Kulturbyrån
 1. +358 18 25441

Gun Styrström

Receptionist
Regeringskansliet, Personal- och kommunikationsenheten
 1. +358 18 25 000

Gunilla Lindqvist

Specialsakkunnig
Social- och miljöavdelningen, Socialvårdsbyrån
 1. +358 18 25000 (växeln)

Gunilla Wester

Biträdande lagerförman
Infrastrukturavdelningen, Verkstads- och lagerenheten
 1. +358 18 25168
 2. +358 457 5295062

Gunnar Westerholm

Kommunikationssamordnare
Regeringskansliet, Personal- och kommunikationsenheten
 1. +358 18 25383

Gunnar Westling

Miljöingenjör
Social- och miljöavdelningen, Miljöbyrån
 1. +358 18 25283

Gustav Blomberg

Vik. byråchef
Infrastrukturavdelningen, Allmänna byrån
 1. +358 18 25140

Göran Jansson

Planerare
Utbildnings- och kulturavdelningen, Allmänna byrån
 1. +358 18 25318

Hanna Leppälä

Museiguide
Utbildnings- och kulturavdelningen, Ålands museum
 1. +358 18 25426

Hanna Sommarström

Logistiker
Infrastrukturavdelningen, Transportbyrån
 1. +358 18 25148

Hanna Wiklund

Skogsbruksingenjör
Näringsavdelningen, Skogsbruksbyrån
 1. +358 18 25184

Hans Selander

Lagberedningschef
Lagberedningen
 1. +358 18 25259

Harry Jansson

Vicelantråd, kansliminister
Regeringen
 1. +358 18 25000
 2. +358 457 3135296

Heidi Berthén

Utställningassisstent, vik. Konstintendent, Ålands konstmuseum
Utbildnings- och kulturavdelningen, Ålands museum
 1. +358 18 25439

Heidi Eriksson

Arkivarie, Ålands landskapsarkiv
Utbildnings- och kulturavdelningen, Allmänna byrån
 1. +358 18 25345

Helena Blomqvist

Lagberedare
Lagberedningen
 1. +358 18 25460

Helena Flöjt-Josefsson

Specialsakkunnig med inriktning integration och social hållbarhet
Regeringskansliet, Stabsenheten
 1. +358 18 25556

Helena Mattsson

Projektanställd
Regeringskansliet, Digitaliseringsenheten
 1. +358 18 25548

Henrik Juslin

Chef för Ålands energimyndighet samt inspektör för el och energi
Infrastrukturavdelningen, Allmänna byrån
 1. +358 18 25196

Henrik Pettersson

Skogsbruksingenjör
Näringsavdelningen, Skogsbruksbyrån
 1. +358 18 25325
 2. +358 40 7051653

Henrik Strömberg

Vägunderhållsarbetare Möckelö
Infrastrukturavdelningen, Vägunderhållsenheten
 1. +358 457 5295024

Henrika Österlund

Hållbarhetskoordinator
Finansavdelningen, Allmänna byrån
 1. +358 18 25202

Håkan Strömmer

Vik. systemförvaltare
Regeringskansliet, Digitaliseringsenheten
 1. +358 18 25557

Ian Bergström

Projektchef
Infrastrukturavdelningen, Vägnätsbyrån
 1. +358 18 25183

Ida-Mari Elfving-Gustafsson

Tillfällig specialsakkunnig
Social- och miljöavdelningen, Hälso- och sjukvårdsbyrån
 1. +358 18 25241

Ingvar Eriksson

Lagerarbetare
Infrastrukturavdelningen, Verkstads- och lagerenheten
 1. +358 18 25393
 2. +358 400 164898

Jacob Nordlund

Byråchef
Social- och miljöavdelningen, Miljöbyrån
 1. +358 18 25309

Jan Storå

Enhetschef, kulturarvsenheten
Utbildnings- och kulturavdelningen, Ålands museum
 1. +358 118 25438

Jan-Ole Lönnblad

Kulturchef
Utbildnings- och kulturavdelningen, Kulturbyrån
 1. +358 18 25232

Jana Saadia

Lokalvårdare
Regeringskansliet, Lokalvård

Jeanette Pettersson

Biträdande ingenjör
Infrastrukturavdelningen, Vägnätsbyrån
 1. +358 18 25144

Jenni Lucenius

Antikvarie
Utbildnings- och kulturavdelningen, Kulturbyrån
 1. +358 18 25440

Jenny Eklund-Melander

Byråchef
Näringsavdelningen, Fiskeribyrån
 1. +358 18 25285

Jens Folkesson

Upphandlare
Infrastrukturavdelningen
 1. +358 18 25208

Joachim Lindström

Projektanställd
Regeringskansliet, Digitaliseringsenheten
 1. +358 18 25305

Joachim Lundberg

Vägunderhållsarbetare Möckelö
Infrastrukturavdelningen, Vägunderhållsenheten
 1. +358 457 5295030

Joel Karlsson

Teknisk inspektör
Infrastrukturavdelningen, Transportbyrån
 1. +358 18 25134

Johan Budd

Fondansvarig
Finansavdelningen, Allmänna byrån
 1. +358 18 25522

Johan Lindfors

Maskinist
Näringsavdelningen, Ålands fiskevårdscentrum
 1. +358 18 45340

Johan Nylund

Byggnadsarbetare Möckelö
Infrastrukturavdelningen, Vägunderhållsenheten
 1. +358 457 5295041

Johanna Kollin

GIS-Ingenjör
Regeringskansliet, Digitaliseringsenheten
 1. +358 18 25139

Johannes Andersson

Vägunderhållsarbetare Möckelö
Infrastrukturavdelningen, Vägunderhållsenheten
 1. +358 457 5295033

Johannes Lindblad

Vägunderhållsarbetare Möckelö
Infrastrukturavdelningen, Vägunderhållsenheten
 1. +358 457 5295059

John Eriksson

Förvaltningschef
Regeringskansliet
 1. +358 18 25170
 2. +358 457 3613751

John Knight

Projektanställd
Utbildnings- och kulturavdelningen, Ålands museum
 1. +358 18 25430

Johnny Lindström

Elinspektör
Infrastrukturavdelningen, Allmänna byrån
 1. +358 18 25188

Jonas Karlsson

Överantikvarie, kulturmiljöenheten
Utbildnings- och kulturavdelningen, Kulturbyrån
 1. +358 18 25436

Josefin Walk Stenman

Specialsakkunnig
Social- och miljöavdelningen, Socialvårdsbyrån
 1. +358 18 25000 (växeln)

Julia Nyman

Intendent, Eckerö post- och tullhus
Utbildnings- och kulturavdelningen, Ålands museum
 1. +358 18 25412

Julia Nyman

Vik. intendent, Eckerö post- och tullhus
Utbildnings- och kulturavdelningen, Ålands museum
 1. +358 457 5301435

Jörgen Nordlund

Vägunderhållsarbetare, Brändö
Infrastrukturavdelningen, Vägunderhållsenheten
 1. +358 457 5295079

Kaj Sonneborn

Arkivbiträde
Utbildnings- och kulturavdelningen, Allmänna byrån
 1. +358 18 25344

Kaj Ådjers

Fiskevårdsinspektör
Näringsavdelningen, Ålands fiskevårdscentrum
 1. +358 18 25288
 2. +358 18 45340

Kalle Andersson

Verkmästare
Infrastrukturavdelningen, Verkstads- och lagerenheten
 1. +358 18 25167
 2. +358 40 8671651

Karolina Gottberg

PBL-ingenjör
Infrastrukturavdelningen, Allmänna byrån
 1. +358 18 25147

Katarina Bergman

Bitr. pensionshandläggare
Finansavdelningen, Avtals- och pensionsbyrån
 1. +358 18 25480

Katarina Damm

Museipedagog
Utbildnings- och kulturavdelningen, Ålands museum
 1. +358 18 25424

Katarina Halme-Wiklund

Specialsakkunnig, grundskolan
Utbildnings- och kulturavdelningen, Utbildningsbyrån
 1. +358 18 25239

Katarina Lindqvist

Byråsekreterare
Näringsavdelningen, Skogsbruksbyrån
 1. +358 18 25321

Kenneth Johansson

Vägunderhållsarbetare Möckelö
Infrastrukturavdelningen, Vägunderhållsenheten
 1. +358 457 5295032

Kenneth Åkergård

Finansieringshandläggare
Näringsavdelningen, Allmänna byrån
 1. +358 18 25281

Kent Schåman

Lagbas, vägunderhållsarbetare Kumlinge
Infrastrukturavdelningen, Vägunderhållsenheten
 1. +358 0457 5275076

Kira Gustafsson

Informatör/receptionsansvarig
Utbildnings- och kulturavdelningen, Ålands museum
 1. +358 18 25235

Knut Lönnroth

Landskapsläkare
Social- och miljöavdelningen, Hälso- och sjukvårdsbyrån
 1. +358 18 25263

Krister Björkqvist

Vägunderhållsarbetare Möckelö
Infrastrukturavdelningen, Vägunderhållsenheten
 1. +358 457 5295038

Kristin Mattsson

Specialsakkunnig i jämställdhet
Regeringskansliet, Stabsenheten
 1. +358 18 25194

Kristine Rusina

Lokalvårdare
Regeringskansliet, Lokalvård

Kumlinge vägstation

Infrastrukturavdelningen, Vägunderhållsenheten
 1. +358 18 55401

Lars-Erik Karlsson

Fiskmästare
Näringsavdelningen, Ålands fiskevårdscentrum
 1. +358 18 45340

Larysa Horner

Vik. lokalvårdare
Regeringskansliet, Lokalvård

Laura Korpi

Jurist
Utbildnings- och kulturavdelningen, Allmänna byrån
 1. +358 18 25233

Leif Franzell

Finansieringshandläggare
Näringsavdelningen, Jordbruksbyrån
 1. +358 18 25276

Leif Hägglund

Projektingenjör
Infrastrukturavdelningen, Vägnätsbyrån
 1. +358 18 25142

Leif Nordin

Byggnadsarbetare Möckelö
Infrastrukturavdelningen, Vägunderhållsenheten
 1. +358 457 5295029

Leila Lindström

Programansvarig
Näringsavdelningen, Jordbruksbyrån
 1. +358 18 25287

Lena Brenner

Landsbygdsutvecklare
Näringsavdelningen, Allmänna byrån
 1. +358 457 5267305

Lena Perjus

Vik. registrator
Regeringskansliet, Enheten för rättsliga och internationella frågor
 1. +358 18 25179

Lena von Knorring

Kontorschef
Regeringskansliet, Ålandskontoret i Helsingfors
 1. +358 50 4637915

Lennart Nord

Byråchef
Infrastrukturavdelningen, Vägnätsbyrån
 1. +358 18 25163

Lillemor Eckerman

Vikarierande byråsekreterare
Social- och miljöavdelningen, Allmänna byrån
 1. +358 18 25558

Linda Fellman

Lagerförman
Infrastrukturavdelningen, Verkstads- och lagerenheten
 1. +358 18 25168
 2. +358 457 5295062

Linda Sundström

Fiskeribiolog
Näringsavdelningen, Fiskeribyrån
 1. +358 18 25297

Linnéa Johansson

Avdelningschef
Näringsavdelningen
 1. +358 18 25270

Linus Hedborg

Lokalvårdare
Regeringskansliet, Lokalvård

Linus Hedborg

Arkivsekreterare, Ålands landskapsarkiv
Utbildnings- och kulturavdelningen, Allmänna byrån
 1. +358 18 25344

Lotta Wickström

Lagberedare
Lagberedningen
 1. +358 18 25256

Löneenheten

Finansavdelningen, Löneenheten
 1. +358 18 25000

Magnus Unger

Avdelningsjurist
Infrastrukturavdelningen, Allmänna byrån
 1. +358 18 25162

Maija Häggblom

Naturvårdsintendent
Social- och miljöavdelningen, Miljöbyrån
 1. +358 18 25458

Maj-Len Österlund

Byråchef
Social- och miljöavdelningen, Socialvårdsbyrån
 1. +358 18 25000 (växeln)

Marcus Lindholm

Antikvarie, kulturmiljöenheten, maritim arkeologi
Utbildnings- och kulturavdelningen, Kulturbyrån
 1. +358 18 25435
 2. +358 40 8454800

Marcus Söderholm

Jurist
Social- och miljöavdelningen, Hälso- och sjukvårdsbyrån
 1. +358 18 25351

Marcus Åkerblom

Kanslihandläggare
Regeringskansliet, Enheten för rättsliga och internationella frågor
 1. +358 18 25104

Margareta Husell

Utställningsassistent, Ålands kulturhistoriska museum
Utbildnings- och kulturavdelningen, Ålands museum
 1. +358 18 25419

Maria Borgström

Veterinär
Social- och miljöavdelningen, Miljöbyrån
 1. +358 18 25452

Maria Gustafsson

Avdelningshandläggare
Utbildnings- och kulturavdelningen, Allmänna byrån
 1. +358 18 25229

Maria Törnqvist

Upphandlare
Infrastrukturavdelningen, Transportbyrån
 1. +358 18 25208

Maria Viljamaa

Bokare
Infrastrukturavdelningen, Ålandstrafiken
 1. +358 18 25605

Marie-Louise Holmberg

Byråsekreterare
Näringsavdelningen, Jordbruksbyrån
 1. +358 18 25274

Marika Mårtensson

Byråsekreterare
Social- och miljöavdelningen, Allmänna byrån
 1. +358 18 25261

Marina Sundström

Ministersekreterare
Regeringskansliet
 1. +358 18 25371

Marine Holm-Johansson

Lagberedare/autonomilagsutvecklare
Lagberedningen
 1. +358 18 25465

Mathias Lundqvist

Lagberedare
Lagberedningen
 1. +358 18 25253

Matias Pentti

Lagberedare
Lagberedningen
 1. +358 18 25250

Matias Sommarström

ESF-handläggare
Näringsavdelningen, Allmänna byrån
 1. +358 18 25209

Mats Karlsson

GIS-Ingenjör
Regeringskansliet, Digitaliseringsenheten
 1. +358 18 25343

Mats-Johan Flinck

Skogsbruksingenjör
Näringsavdelningen, Skogsbruksbyrån
 1. +358 18 25503

Maud Hansen

Upphandlingsjurist
Finansavdelningen, Allmänna byrån
 1. +358 18 25207

Max Andersson

Rättssakkunnig
Regeringskansliet, Enheten för rättsliga och internationella frågor
 1. +358 18 25459

Mia Westman

Miljöingenjör
Social- och miljöavdelningen, Miljöbyrån
 1. +358 18 25454

Michaela Slotte

Chefsjurist
Regeringskansliet, Enheten för rättsliga och internationella frågor
 1. +358 18 25190

Micke Larsson

Utvecklings- och hållbarhetsstrateg
Regeringskansliet, Stabsenheten
 1. +358 457 3447331

Mikael Sandvik

Landskapsforstmästare
Näringsavdelningen, Skogsbruksbyrån
 1. +358 18 25320

Mikael Wennström

Vattenbiolog
Social- och miljöavdelningen, Miljöbyrån
 1. +358 18 25455

Mikko Helminen

Enhetschef, kulturmiljöenheten
Utbildnings- och kulturavdelningen, Kulturbyrån
 1. +358 18 25448

Modris Silins

Utställningstekniker
Utbildnings- och kulturavdelningen, Ålands museum
 1. +358 18 25445

Monica Andersson

Museivärd
Utbildnings- och kulturavdelningen, Ålands museum
 1. +358 18 25426

Monica Clemes

Pensionshandläggare
Finansavdelningen, Avtals- och pensionsbyrån
 1. +358 18 25482

Monica Lindqvist

Kanslihandläggare
Regeringskansliet, Stabsenheten
 1. +358 18 25171

Möckelö vägstation

Infrastrukturavdelningen, Vägunderhållsenheten
 1. +358 18 25169

Niclas Slotte

Senior rättssakkunnig
Regeringskansliet, Stabsenheten
 1. +358 18 25182

Niera Alf

Bokare
Infrastrukturavdelningen, Ålandstrafiken
 1. +358 18 25600

Niklas Karlman

Biträdande avdelningschef
Infrastrukturavdelningen
 1. +358 18 25132
 2. +358 40 5231592

Niklas Stenbäck

Avdelningschef
Utbildnings- och kulturavdelningen
 1. +358 18 25230

Olle Ekström

Lagberedare
Lagberedningen
 1. +358 18 25314

Oscar Fogelberg

Koordinator Nordiska hav- och kustarbetsgruppen
Social- och miljöavdelningen, Miljöbyrån
 1. +358 18 25549

Ove Englund

Vägunderhållsarbetare Möckelö
Infrastrukturavdelningen, Vägunderhållsenheten
 1. +358 457 5295039

Pamela Baarman

Rättssakkunnig
Regeringskansliet, Enheten för rättsliga och internationella frågor
 1. +358 18 25186

Patrik Lundin

Inspektör
Näringsavdelningen, Fiskeribyrån
 1. +358 18 25296

Patrik Lönngren

Lagberedare
Lagberedningen
 1. +358 18 25466

Paulina Laba

Städare
 1. +358 18 432120

Pensionsservice

Finansavdelningen, Avtals- och pensionsbyrån

Per Ringsby

Avdelningscontroller
Infrastrukturavdelningen, Allmänna byrån
 1. +358 18 25137

Per-Erik G. Cederkvist

Upphandlare
Infrastrukturavdelningen, Transportbyrån
 1. +358 18 25159
 2. +358 40 6895788

Personalenheten

Regeringskansliet, Personal- och kommunikationsenheten
 1. +358 18 25000 (växel)

Peter Danielsson

Verkstadschef
Infrastrukturavdelningen, Verkstads- och lagerenheten
 1. +358 18 25166
 2. +358 457 3134330

Peter Karlsson

Ekonomiassistent
Utbildnings- och kulturavdelningen, Allmänna byrån
 1. +358 18 25726

Peter Lorentzon

PBL-ingenjör
Infrastrukturavdelningen, Allmänna byrån
 1. +358 18 25114

Pia Grüssner

Byråsekreterare
Lagberedningen
 1. +358 18 25251

Pia Hollsten-Friman

Personalchef
Regeringskansliet, Personal- och kommunikationsenheten
 1. +358 18 25192

Pia Schauman-Hansén

Projektledare
Regeringskansliet, Digitaliseringsenheten
 1. +358 18 25307

Pia Sjöberg

Antikvarie, kulturmiljöenheten, byggnadsvård
Utbildnings- och kulturavdelningen, Kulturbyrån
 1. +358 18 25727

Pia-Maria Norrmén

Vik. Utställningsassistent, Ålands konstmuseum
Utbildnings- och kulturavdelningen, Ålands museum
 1. + 358 18 25416

Ralf Häggblom

Energisamordnare
Infrastrukturavdelningen, Allmänna byrån
 1. +358 18 25544

Ralf Sandberg

Vägunderhållsarbetare Brändö
Infrastrukturavdelningen, Vägunderhållsenheten
 1. +358 457 5295078

Ralf Stolt

Finansieringshandläggare
Näringsavdelningen, Fiskeribyrån
 1. +358 18 25272

Ramona Lindblom

Ledande bokare
Infrastrukturavdelningen, Ålandstrafiken
 1. +358 18 25603

Rasmus Lindqvist

Rättssakkunnig
Regeringskansliet, Enheten för rättsliga och internationella frågor
 1. +358 18 25193

Reception

Självstyrelsegården - Reception och växel
Regeringskansliet, Personal- och kommunikationsenheten
 1. +358 18 25000

Redovisningsbyrån

Finansavdelningen, Redovisningsbyrån
 1. +358 18 25212

Registratorskontoret

Registratur
Regeringskansliet, Enheten för rättsliga och internationella frågor
 1. +358 18 25000

Rickard Hollén

Vägunderhållsarbetare Möckelö
Infrastrukturavdelningen, Vägunderhållsenheten
 1. +358 457 5295034

Rickard Stenman

Jurist
Social- och miljöavdelningen, Miljöbyrån
 1. +358 18 25457

Robert Karlsson

Vägmästare
Infrastrukturavdelningen, Vägunderhållsenheten
 1. +358 18 25152

Robert Lindblom

Budgetplanerare
Finansavdelningen, Allmänna byrån
 1. +358 18 25213

Robert Lönnqvist

Utredare
Finansavdelningen, Allmänna byrån
 1. +358 18 25481

Robin Juslin

Jaktförvaltare
Näringsavdelningen, Enheten för jakt- och viltvårdsfrågor
 1. +358 18 25313

Roger Gustavsson

Jakthandläggare
Näringsavdelningen, Enheten för jakt- och viltvårdsfrågor
 1. +358 18 25328

Roger Henriksson

Disponent
Regeringskansliet, Vaktmästerifunktion
 1. +358 18 25138

Roger Höglund

Finansminister
Regeringen
 1. +358 25000
 2. +358 400 785606

Ronny Lundström

Förvaltningsansvarig - IT
Regeringskansliet, Digitaliseringsenheten
 1. +358 18 25224

Rosmarie Karlsson

Avtalssekreterare
Finansavdelningen, Avtals- och pensionsbyrån
 1. +358 18 25485

Roxana Demko

Lokalvårdare
Regeringskansliet, Lokalvård

Roy Jansson

Lagbas, vägunderhållsarbetare Föglö
Infrastrukturavdelningen, Vägunderhållsenheten
 1. +358 457 5295065

Runa Tufvesson

Biträdande finanschef
Finansavdelningen, Allmänna byrån
 1. +358 18 25306

Salome Saar-Bosch

Jurist
Social- och miljöavdelningen, Socialvårdsbyrån
 1. +358 18 25000 (växeln)

Sara Alopaeus

Handläggare
Näringsavdelningen, Allmänna byrån
 1. +358 18 25282

Sara Limnell

Digital kommunikatör, Åland 100
Utbildnings- och kulturavdelningen, Kulturbyrån
 1. +358 18 25417

Sari Jansson

Receptionist
Regeringskansliet, Personal- och kommunikationsenheten
 1. +358 18 25 000

Simskäla linfärja

Linfärja i driftsentreprenad
Infrastrukturavdelningen, Transportbyrån
 1. +358 18 47520
 2. +358 457 3798869

Siv Eliasson-Myllykoski

Handläggare
Näringsavdelningen, Jordbruksbyrån
 1. +358 18 25294

Siv Tennström

Programhandläggare
Näringsavdelningen, Jordbruksbyrån
 1. +358 18 25299

Siw Ekblom

Avdelningssekreterare
Näringsavdelningen, Allmänna byrån
 1. +358 18 25271

Sofia Higson

Avdelningsjurist
Finansavdelningen, Allmänna byrån
 1. +358 18 25206

Staffan Beijar

Antikvarie, Immateriella kulturarvet
Utbildnings- och kulturavdelningen, Ålands museum
 1. +358 18 25414

Stefan Fransman

Teknisk samhällsstrateg
Infrastrukturavdelningen, Allmänna byrån
 1. +358 18 25187

Stefan Grönlund

Vägunderhållsarbetare Möckelö
Infrastrukturavdelningen, Vägunderhållsenheten
 1. +358 457 529 5053

Stefan Josefsson

Arbetsledare Möckelö
Infrastrukturavdelningen, Vägunderhållsenheten
 1. +358 457 5295048

Sten Schauman

Upphandlare
Infrastrukturavdelningen, Transportbyrån
 1. +358 18 25156
 2. +358 40 1719980

Susan Hannusas

Konservator
Utbildnings- och kulturavdelningen, Ålands museum
 1. +358 18 25437

Susanne Broman

Specialsakkunnig
Social- och miljöavdelningen, Socialvårdsbyrån
 1. +358 18 25000 (växeln)

Susanne Procopé Ilmonen

Konstintendent - Ålands konstmuseum
Utbildnings- och kulturavdelningen, Ålands museum
 1. +358 18 25415

Susanne Strand

Byråchef
Näringsavdelningen, Allmänna byrån
 1. +358 18 25278

Susanne Vävare

Vattenbiolog
Social- och miljöavdelningen, Miljöbyrån
 1. +358 18 25456

Sölve Högman

Byråchef
Näringsavdelningen, Jordbruksbyrån
 1. +358 18 25275

Sören Silverström

Lagberedare
Lagberedningen
 1. +358 18 25246

Theresia Sjöberg

Avdelningssekreterare/budgetberedare
Finansavdelningen, Allmänna byrån
 1. +358 18 25211

Thomas Fredriksen

Förman för linfärjeförare
Infrastrukturavdelningen, Verkstads- och lagerenheten
 1. +358 457 529 5085

Thomas Idman

Ledande vägmästare
Infrastrukturavdelningen, Vägunderhållsenheten
 1. +358 18 25153

Thomas Svahnström

Handläggare
Näringsavdelningen, Jordbruksbyrån
 1. +358 18 25295

Tiina Björklund

Projektledare Åland 100 år
Utbildnings- och kulturavdelningen, Kulturbyrån
 1. +358 18 25408

Tiina Robertsson

Avtalschef
Finansavdelningen, Avtals- och pensionsbyrån
 1. +358 18 25505

Tina Bäckman-Hägglund

Handläggare
Näringsavdelningen, Fiskeribyrån
 1. +358 18 25279

Tina Danielsson

Lantbruksinspektör
Näringsavdelningen, Jordbruksbyrån
 1. +358 18 25289

Tina Helsing-Öman

Personalsamordnare
Regeringskansliet, Personal- och kommunikationsenheten
 1. +358 18 25555

Titte Törnroth

Filmkommissionär
Utbildnings- och kulturavdelningen, Kulturbyrån
 1. + 358 18 25234

Tom Karlsson

Fiskerikonsulent
Näringsavdelningen, Fiskeribyrån
 1. +358 18 25286

Tomas Fellman

ESF-ansvarig
Näringsavdelningen, Allmänna byrån
 1. +358 18 25238
 2. +358 457 3434504

Tomi Sundqvist

Bokare
Infrastrukturavdelningen, Ålandstrafiken
 1. +358 18 25602

Tommy Aspbäck

Skogsbruksingenjör
Näringsavdelningen, Skogsbruksbyrån
 1. +358 18 25326

Tommy Bärdén

Systemutvecklare
Regeringskansliet, Digitaliseringsenheten

Tommy Fagerholm

Mätbiträde Möckelö
Infrastrukturavdelningen, Vägunderhållsenheten
 1. +358 457 5267035

Tommy Öström

Lagbas, vägunderhållsarbetare Brändö
Infrastrukturavdelningen, Vägunderhållsenheten
 1. +358 457 5295077

Tony Hagman

Vägunderhållsarbetare Möckelö
Infrastrukturavdelningen, Vägunderhållsenheten
 1. +358 457 5295052

Tove Nylund

Specialsakkunnig
Social- och miljöavdelningen, Socialvårdsbyrån
 1. +358 18 25000 (växeln)

Ulla-Liisa Latvala

Specialsakkunnig
Social- och miljöavdelningen, Hälso- och sjukvårdsbyrån
 1. +358 18 25265

Veronica Lindholm

Vik. intendent, Kastelholms slott, Jan-Karlsgården, Fängelsemuseet Vita Björn, Bomarsundsmuseet, Ålands skolmuseum
Utbildnings- och kulturavdelningen, Ålands museum
 1. +358 18 25730

Veronica Thörnroos

Lantråd
Regeringen
 1. +358 18 25000
 2. +358 40 5003374

Victoria Gottberg

Arkeolog, kulturarvsenheten
Utbildnings- och kulturavdelningen, Ålands museum
 1. +358 18 25422

Viveca Hellman

Byråsekreterare
Utbildnings- och kulturavdelningen, Allmänna byrån
 1. +358 18 25410

Viveka Löndahl

Byråchef och Landskapsantikvarie
Utbildnings- och kulturavdelningen, Kulturbyrån
 1. +358 18 25420

Vägjouren

Infrastrukturavdelningen, Vägunderhållsenheten
 1. +358 40 5967625

Yessica Åberg

Projektsamordnare
Infrastrukturavdelningen, Vägnätsbyrån
 1. +358 18 25158

Ylva Lindström

Byråchef
Social- och miljöavdelningen, Hälso- och sjukvårdsbyrån
 1. +358 18 25264

Yvonne Törneroos

Kulturplanerare
Utbildnings- och kulturavdelningen, Kulturbyrån
 1. +358 18 25512

Yvonne Österlund

Avdelningschef
Infrastrukturavdelningen
 1. +358 18 25130

Åke Söderlund

Landskapsarkivarie, Ålands landskapsarkiv
Utbildnings- och kulturavdelningen, Allmänna byrån
 1. +358 18 25340

Ålands fiskevårdscentrum

Näringsavdelningen, Fiskeribyrån
 1. +358 18 45340

Ålandstrafiken

Infrastrukturavdelningen, Ålandstrafiken
 1. +358 18 25600

Åsa Mattsson

Vägingenjör
Infrastrukturavdelningen, Vägnätsbyrån
 1. +358 18 25327

Ängösund linfärja

Linfärja i driftsentreprenad
Infrastrukturavdelningen, Transportbyrån
 1. +358 18 35704
 2. +358 457 5295082
Publicerad 27.4.2015 kl. 12:41
Uppdaterad 21.7.2020 kl. 10:19