Kontaktpersoner

Alexandra Favorin

Lagberedare
Lagberedningen
 1. +358 18 25464

Alfons Röblom

Utvecklingsminister
Regeringen
 1. +358 18 25000
 2. +358 40 7693636

Anders Sundblom

Bro- och hamningenjör
Infrastrukturavdelningen, Vägnätsbyrån
 1. +358 18 25145

Andrea Björnhuvud

Specialsakkunnig i barnomsorg
Utbildnings- och kulturavdelningen, Utbildningsbyrån
 1. +358 18 25254

Andreas Toivonen

Vägunderhållsarbetare
Infrastrukturavdelningen, Vägunderhållsenheten
 1. +358 457 5295058

Anette Skogberg

Registeransvarig
Finansavdelningen, Avtals- och pensionsbyrån
 1. +358 18 25513

Ann-Christine Österbacka

Specialsakkunnig
Social- och miljöavdelningen, Socialvårdsbyrån
 1. +358 18 25000 (växeln)

Anna-Lena Sjöberg

Rättssakkunnig
Regeringskansliet, Enheten för rättsliga och internationella frågor
 1. +358 18 25103

Anna-Maria Tamminen

Fiskmästare
Näringsavdelningen, Ålands fiskevårdscentrum
 1. +358 18 45340

Annelie Karlberg

Budget- och finansieringshandläggare
Finansavdelningen, Allmänna byrån
 1. +358 18 25218

Annette Holmberg-Jansson

Social- och hälsovårdsminister
Regeringen
 1. +358 18 25000
 2. +358 457 3134429

Annette Loumann

Handläggare
Näringsavdelningen, Avbytarenheten
 1. +358 18 25273

Annette Rumander

Utbildningsplanerare
Utbildnings- och kulturavdelningen, Utbildningsbyrån
 1. +358 18 25244

Annica Brink

Projektkoordinator Seabased Measures
Social- och miljöavdelningen, Miljöbyrån
 1. +358 18 25542

Annika Dahlblom

Museichef, Ålands museum
Utbildnings- och kulturavdelningen, Kulturbyrån
 1. +358 18 25418
 2. +358 400 745068

Annika Hambrudd

Utbildnings- och kulturminister
Regeringen
 1. +358 18 25000
 2. +358 457 3431786

Annika Hollsten

Växtskyddsinspektör
Näringsavdelningen, Jordbruksbyrån
 1. +358 18 25293

Ansti Dahlén

Avdelningscontroller
Utbildnings- och kulturavdelningen, Allmänna byrån
 1. +358 18 25411

Bengt Eklund

Vägunderhållsarbetare, Kumlinge
Infrastrukturavdelningen, Vägunderhållsenheten
 1. +358 457 5295075

Bengt Michelsson

Avdelningschef
Social- och miljöavdelningen
 1. +358 18 25260

Benny Holmström

Fiskmästare
Näringsavdelningen, Ålands fiskevårdscentrum
 1. +358 18 45340

Björn Ekblom

Vägingenjör
Infrastrukturavdelningen, Vägnätsbyrån
 1. +358 18 25151

Björn Higson

Tf. fastighetsingenjör
Landskapets fastighetsverk
 1. +358 18 25707

Björn Humell

Vägunderhållsarbetare
Infrastrukturavdelningen, Vägunderhållsenheten
 1. +358 457 5295036

Bo Blomqvist

Vägunderhållsarbetare
Infrastrukturavdelningen, Vägunderhållsenheten
 1. +358 457 5295044

Bo Karlsson

Logistiker
Infrastrukturavdelningen, Transportbyrån
 1. +358 18 25148

Bodil Karlsson

Finanscontroller
Finansavdelningen, Allmänna byrån
 1. +358 18 25220

Bodil Regårdh

Specialsakkunnig
Utbildnings- och kulturavdelningen, Utbildningsbyrån
 1. +358 18 25545
 2. +358 457 3444270

Brändö vägstation

Infrastrukturavdelningen, Vägunderhållsenheten
 1. +358 18 56146

Camilla Hägglund-Palmqvist

Jurist
Regeringskansliet, Enheten för rättsliga och internationella frågor
 1. +358 18 25575

Carola Boman

Planerare
Landskapets fastighetsverk
 1. +358 18 25709

Carola Eklund

Utbildningsplanerare
Utbildnings- och kulturavdelningen, Utbildningsbyrån
 1. +358 18 25541

Casper Wrede

Valadministratör
Regeringskansliet, Enheten för rättsliga och internationella frågor
 1. +358 457 3425043

Catarina Dahlblom

Projektassistent
Infrastrukturavdelningen, Allmänna byrån
 1. +358 18 25157

Catharina Henriksson

Handläggare
Näringsavdelningen, Jordbruksbyrån
 1. + 358 18 25290

Catharina Smiderstedt

Trafiksäkerhetskonsulent
Infrastrukturavdelningen, Vägnätsbyrån
 1. +358 18 25255
 2. +358 457 5295005

Cecilia Åsgård

Handläggare, tjänstledig
Näringsavdelningen, Jordbruksbyrån
 1. +358 18 25277

Charlotta Björklund

Projektkoordinator Coast4us
Social- och miljöavdelningen, Miljöbyrån
 1. +358 018 25544

Charlotta Granqvist

Vikarierande handläggare
Näringsavdelningen, Jordbruksbyrån
 1. +358 18 25277

Charlotte Mäkelä

Byråsekreterare - Miljö
Social- och miljöavdelningen, Allmänna byrån
 1. +358 18 25451

Christel Lindholm

Koordinator
Näringsavdelningen, Allmänna byrån
 1. +358 18 25329

Christian Andersson

Förman för linfärjeförare
Infrastrukturavdelningen, Verkstads- och lagerenheten
 1. +358 457 3500636

Christian Wikström

Infrastrukturminister
Regeringen
 1. +358 18 25000
 2. +358 457 3453949

Christina Lundén

Trafikberedare
Infrastrukturavdelningen, Allmänna byrån
 1. +358 18 25131

Cindi Portin

Specialsakkunnig
Social- och miljöavdelningen, Socialvårdsbyrån
 1. +358 18 25000 (växeln)

Conny Nyholm

Finanschef
Finansavdelningen, Allmänna byrån
 1. +358 18 25210

Dan E Eriksson

Förvaltnings- och utvecklingschef
Regeringskansliet
 1. +358 18 25170

Dan Jansén

Byggmästare
Infrastrukturavdelningen, Vägunderhållsenheten
 1. +358 457 5295080

Daniel Anderberg

Antikvarie, Enheten för kulturarvsförvaltning
Utbildnings- och kulturavdelningen, Kulturbyrån
 1. +358 18 25423

David Abrahamsson

Vikarierande naturvårdsintendent
Social- och miljöavdelningen, Miljöbyrån
 1. +358 018 25551

David Sagulin

Vägunderhållsarbetare
Infrastrukturavdelningen, Vägunderhållsenheten
 1. +358 457 5295055

Dennis Mattsson

Biträdande ingenjör
Landskapets fastighetsverk
 1. +358 18 25706

Dennis T. Mattsson

Biträdande ingenjör
Infrastrukturavdelningen, Vägnätsbyrån
 1. +358 18 25160

Diana Lönngren

Lagberedare
Lagberedningen
 1. +358 18 25252

Elin Lindfors

Trafikingenjör
Infrastrukturavdelningen, Vägnätsbyrån
 1. +358 18 25161

Elin Nylund

Kanslihandläggare
Regeringskansliet, Enheten för rättsliga och internationella frågor
 1. +358 18 25173

Elisabeth Rosenlöf

Projektingenjör
Landskapets fastighetsverk
 1. +358 18 25705

Elisabeth Storfors

Byråchef
Utbildnings- och kulturavdelningen, Utbildningsbyrån
 1. +358 18 25236
 2. +358 40 7071863

Enheten för rättsliga och internationella frågor

Regeringskansliet, Enheten för rättsliga och internationella frågor

Erik Friman

Arkivbiträde
Utbildnings- och kulturavdelningen, Kulturbyrån

Erik Lindholm

Vägunderhållsarbetare
Infrastrukturavdelningen, Vägunderhållsenheten
 1. +358 457 5295054

Erik Sundblom

Registerhanterare
Näringsavdelningen, Skogsbruksbyrån
 1. +358 18 25312

Finansavdelningen

Finansavdelningen, Allmänna byrån
 1. +358 18 25211

Fredrik Holmqvist

Vägunderhållsarbetare
Infrastrukturavdelningen, Vägunderhållsenheten
 1. +358 457 5295038

Fredrik Karlström

Näringsminister
Regeringen
 1. +358 18 25000
 2. +358 400 721274

Fredrik Rönnlund

Specialsakkunnig
Social- och miljöavdelningen, Socialvårdsbyrån
 1. +358 18 25000 (växeln)

Freya Roe

Vik. antikvarie, Enheten för kulturarvsförvaltning
Utbildnings- och kulturavdelningen, Kulturbyrån
 1. +358 18 25417

Frågor gällande fakturor från Ålands landskapsregering

Finansavdelningen, Redovisningsbyrån

Frågor gällande fakturor till Ålands landskapsregering

Finansavdelningen, Redovisningsbyrån

Föglö vägstation

Infrastrukturavdelningen, Vägunderhållsenheten
 1. +358 18 50200

Geir Henriksen

Museiguide, Ålands museum
Utbildnings- och kulturavdelningen, Kulturbyrån
 1. +358 18 25426

Geografisk information

Infrastrukturavdelningen, Allmänna byrån
 1. +358 18 25000

Gilla Karlsson

Enhetschef
Infrastrukturavdelningen, Ålandstrafiken
 1. +358 457 3446 450

Graham Robins

Intendent, Ålands kulturhistoriska museum
Utbildnings- och kulturavdelningen, Kulturbyrån
 1. +358 18 25441

Gun Mattsson

Ledande lönebokförare
Finansavdelningen, Redovisningsbyrån
 1. +358 18 25221

Gunilla Lindqvist

Specialsakkunnig
Social- och miljöavdelningen, Socialvårdsbyrån
 1. +358 18 25000 (växeln)

Gunilla Wester

Biträdande lagerförman
Infrastrukturavdelningen, Verkstads- och lagerenheten
 1. +358 18 25168
 2. +358 457 5295062

Gunnar Westerholm

Kommunikationssamordnare
Regeringskansliet, Personal- och kommunikationsenheten
 1. +358 18 25383

Gunnar Westling

Biträdande ingenjör
Infrastrukturavdelningen, Allmänna byrån
 1. +358 18 25283

Göran Grannas

Skogsbruksplanerare
Näringsavdelningen, Skogsbruksbyrån
 1. +358 18 25327

Göran Jansson

Planerare
Utbildnings- och kulturavdelningen, Allmänna byrån
 1. +358 18 25318

Hanna Kondelin

Naturvårdsintendent
Social- och miljöavdelningen, Miljöbyrån
 1. +358 18 25453

Hanna Leppälä

Museiguide, Ålands museum
Utbildnings- och kulturavdelningen, Kulturbyrån
 1. +358 18 25426

Hanna Sommarström

Biträdande ingenjör
Infrastrukturavdelningen, Vägnätsbyrån
 1. +358 18 25144

Hanna Wiklund

Praktikant
Infrastrukturavdelningen, Allmänna byrån

Hans Selander

Tf. lagberedningschef
Lagberedningen
 1. +358 18 25259

Harry Jansson

Vicelantråd, kansliminister
Regeringen
 1. +358 18 25000
 2. +358 457 3135 296

Heidi Berthén

Konstintendent, Ålands konstmuseum
Utbildnings- och kulturavdelningen, Kulturbyrån
 1. +358 18 25439

Heidi Eriksson

Arkivarie, Ålands landskapsarkiv
Utbildnings- och kulturavdelningen, Allmänna byrån
 1. +358 18 25345

Helena Blomqvist

Byråchef/miljöjurist
Social- och miljöavdelningen, Miljöbyrån
 1. +358 18 25460

Helena Flöjt-Josefsson

Specialsakkunnig med inriktning integration och social hållbarhet
Regeringskansliet, Utvecklings- och hållbarhetsenheten
 1. +358 18 25556

Helena Mattsson

Byråsekreterare
Utbildnings- och kulturavdelningen, Allmänna byrån

Henrik Bertell

Arbetsledare, naturvården
Landskapets fastighetsverk
 1. +358 18 25711

Henrik Juslin

Chef för Ålands energimyndighet samt inspektör för el och energi
Infrastrukturavdelningen, Allmänna byrån
 1. +358 18 25196

Henrik Pettersson

Skogsbruksingenjör
Näringsavdelningen, Skogsbruksbyrån
 1. +358 18 25325
 2. +358 40 7051653

Henrik Strömberg

Vägunderhållsarbetare
Infrastrukturavdelningen, Vägunderhållsenheten
 1. +358 457 5295024

Håkan Holmberg

Vägunderhållsarbetare
Infrastrukturavdelningen, Vägunderhållsenheten
 1. +358 457 5295033

Håkan Strömmer

Ungdoms- och demokratisamordnare
Regeringskansliet, Utvecklings- och hållbarhetsenheten
 1. +358 18 25548

Ian Bergström

Projektchef
Infrastrukturavdelningen, Vägnätsbyrån
 1. +358 18 25183

Ida Ericson

Systemförvaltare
Regeringskansliet, Utvecklings- och hållbarhetsenheten
 1. +358 18 25557

Ida Hellgren

Avdelningsjurist
Finansavdelningen, Allmänna byrån
 1. +358 18 25231

Ingela Lönngren

Arkivbiträde, Ålands landskapsarkiv
Utbildnings- och kulturavdelningen, Allmänna byrån
 1. +358 18 25339

Jan Manselin

Biträdande ingenjör
Landskapets fastighetsverk
 1. +358 18 25704

Jan Tuominen

Enhetschef
Regeringskansliet, Serviceenheten
 1. +358 18 25204

Jan-Ole Lönnblad

Kulturchef
Utbildnings- och kulturavdelningen, Kulturbyrån
 1. +358 18 25232

Jenni Lucenius

T.f. Antikvarie (projektledare), Enheten för kulturarvsförvaltning
Utbildnings- och kulturavdelningen, Kulturbyrån
 1. +358 18 25440

Jenny Eklund-Melander

Byråchef
Näringsavdelningen, Fiskeribyrån
 1. +358 18 25285

Jessica Åberg

Projektsamordnare
Infrastrukturavdelningen, Vägnätsbyrån
 1. +358 18 25145

Joachim Lundberg

Vägunderhållsarbetare
Infrastrukturavdelningen, Vägunderhållsenheten
 1. +358 457 5295030

Joel Bremius

Jurist
Social- och miljöavdelningen, Hälso- och sjukvårdsbyrån
 1. +358 18 25347

Joel Karlsson

Teknisk inspektör
Infrastrukturavdelningen, Transportbyrån
 1. +358 18 25134

Johan Budd

Fondansvarig
Finansavdelningen, Allmänna byrån
 1. +358 18 25522

Johan Lindfors

Maskinist
Näringsavdelningen, Ålands fiskevårdscentrum
 1. +358 18 45340

Johan Nylund

Vägunderhållsarbetare
Infrastrukturavdelningen, Vägunderhållsenheten
 1. +358 457 5295041

Johan Sandén

Projektsamordnare
Regeringskansliet, Utvecklings- och hållbarhetsenheten
 1. +358 18 25559

Johanna Kollin

GIS-ingenjör
Infrastrukturavdelningen, Allmänna byrån
 1. +358 18 25139

John Knight

Projektanställd, Ålands museum
Utbildnings- och kulturavdelningen, Kulturbyrån
 1. +358 18 25430

Johnny Lindström

Elinspektör
Infrastrukturavdelningen, Allmänna byrån
 1. +358 18 25188

Jonas Karlsson

Överantikvarie, kulturmiljö och byggnadsarv
Utbildnings- och kulturavdelningen, Kulturbyrån
 1. +358 18 25436

Julia Lindholm

Specialrådgivare i Bryssel
Regeringskansliet, Enheten för rättsliga och internationella frågor
 1. +32 228 78459
 2. +32 476 943529

Jörgen Nordlund

Vägunderhållsarbetare, Brändö
Infrastrukturavdelningen, Vägunderhållsenheten
 1. +358 457 5295079

Kaj Lindeman

Vägunderhållsarbetare
Infrastrukturavdelningen, Vägunderhållsenheten
 1. +358 457 5295037

Kaj Ådjers

Fiskevårdsinspektör
Näringsavdelningen, Ålands fiskevårdscentrum
 1. +358 18 25288
 2. +358 18 45340

Kalle Andersson

Verkmästare
Infrastrukturavdelningen, Verkstads- och lagerenheten
 1. +358 18 25167
 2. +358 40 8671651

Karin Mansén

Byråsekreterare, Ålands landskapsarkiv
Utbildnings- och kulturavdelningen, Allmänna byrån
 1. +358 18 25344

Katarina Bergman

Bitr. pensionshandläggare
Finansavdelningen, Avtals- och pensionsbyrån
 1. +358 18 25480

Katarina Damm

Museipedagog, Ålands museum
Utbildnings- och kulturavdelningen, Kulturbyrån
 1. +358 18 25424

Katarina Halme-Wiklund

Specialsakkunnig
Utbildnings- och kulturavdelningen, Utbildningsbyrån
 1. +358 18 25239

Katarina Lindqvist

Byråsekreterare
Näringsavdelningen, Skogsbruksbyrån
 1. +358 18 25321

Katja Meitz

Avdelningsjurist
Infrastrukturavdelningen, Allmänna byrån
 1. +358 25400

Kenneth Johansson

Vägunderhållsarbetare
Infrastrukturavdelningen, Vägunderhållsenheten
 1. +358 457 5295032

Kenneth Åkergård

Finansieringshandläggare
Näringsavdelningen, Allmänna byrån
 1. +358 18 25281

Kent Schåman

Vägunderhållsarbetare/lagbas
Infrastrukturavdelningen, Vägunderhållsenheten
 1. +358 0457 5275076

Kerstin Lindholm

Projektledare
Utbildnings- och kulturavdelningen, Utbildningsbyrån
 1. +358 18 25245

Kerstin Staf

TV-avgiftsadministratör
Finansavdelningen, Redovisningsbyrån
 1. +358 18 25141

Kira Gustafsson

Informatör/receptionsansvarig, Ålands museum
Utbildnings- och kulturavdelningen, Kulturbyrån
 1. +358 18 25235

Kitty Strandvik

Antikvarie, Ålands museum Materiella kulturarvet
Utbildnings- och kulturavdelningen, Kulturbyrån
 1. +358 18 25449

Knut Lönnroth

Landskapsläkare
Social- och miljöavdelningen, Hälso- och sjukvårdsbyrån
 1. +358 18 25263

Kristina Andersson

Ekonom
Landskapets fastighetsverk
 1. +358 18 25701

Kristina Fällman

Ledande lönebokförare
Finansavdelningen, Löneenheten
 1. +358 18 25136

Kumlinge vägstation

Infrastrukturavdelningen, Vägunderhållsenheten
 1. +358 18 55401

Laura Korpi

Jurist
Utbildnings- och kulturavdelningen, Allmänna byrån
 1. +358 18 25233

Leif Franzell

Finansieringshandläggare
Näringsavdelningen, Jordbruksbyrån
 1. +358 18 25276

Leif Hägglund

Projektingenjör
Infrastrukturavdelningen, Vägnätsbyrån
 1. +358 18 25142

Leif Nordin

Vägunderhållsarbetare/timmerman
Infrastrukturavdelningen, Vägunderhållsenheten
 1. +358 457 5295029

Leila Lindström

Programansvarig
Näringsavdelningen, Jordbruksbyrån
 1. +358 18 25287

Lena Brenner

Landsbygdsutvecklare
Näringsavdelningen, Allmänna byrån
 1. +358 18 329670
 2. +358 457 5267305

Lena von Knorring

Kontorschef
Regeringskansliet, Ålandskontoret i Helsingfors
 1. +358 50 4637915

Lennart Nord

Byråchef
Infrastrukturavdelningen, Vägnätsbyrån
 1. +358 18 25163

Linda Fellman

Lagerförman
Infrastrukturavdelningen, Verkstads- och lagerenheten
 1. +358 18 25168
 2. +358 457 5295062

Linda Sundström

Projektledare fiskevård
Näringsavdelningen, Ålands fiskevårdscentrum
 1. +358 18 25588

Linnéa Johansson

Avdelningschef
Näringsavdelningen
 1. +358 18 25270

Lotta Wickström

Lagberedare
Lagberedningen
 1. +358 18 25256

Löneenheten

Löneenheten har telefontid måndag-fredag kl. 9-12
Finansavdelningen, Löneenheten
 1. +358 18 25000

Magnus Eriksson

Teknisk inspektör
Infrastrukturavdelningen, Transportbyrån
 1. +358 18 25155

Maija Häggblom

Naturvårdsintendent
Social- och miljöavdelningen, Miljöbyrån
 1. +358 18 25458

Maj-Len Österlund

Byråchef
Social- och miljöavdelningen, Socialvårdsbyrån
 1. +358 18 25000 (växeln)

Marcus Lindholm

Antikvarie, maritim arkeologi
Utbildnings- och kulturavdelningen, Kulturbyrån
 1. +358 18 25435
 2. +358 40 8454800

Marcus Åkerblom

Kanslihandläggare
Regeringskansliet, Enheten för rättsliga och internationella frågor
 1. +358 18 25104

Margareta Husell

Utställningsassistent, Ålands kulturhistoriska museum
Utbildnings- och kulturavdelningen, Kulturbyrån
 1. +358 18 25419

Maria Christensen

Karriärvägledare
Utbildnings- och kulturavdelningen, Utbildningsbyrån
 1. +358 18 25 446

Maria Gustafsson

Vik. biträdande trafikberedare
Infrastrukturavdelningen, Allmänna byrån
 1. +358 18 25154

Maria Viljamaa

Bokare
Infrastrukturavdelningen, Ålandstrafiken
 1. +358 18 25605

Marie-Louise Holmberg

Byråsekreterare
Näringsavdelningen, Jordbruksbyrån
 1. +358 18 25274

Marika Mårtensson

Byråsekreterare - Socialvård / Hälso- och sjukvård
Social- och miljöavdelningen, Allmänna byrån
 1. +358 18 25261

Marina Sundström

Ministersekreterare
Regeringskansliet
 1. +358 18 25371

Marine Holm-Johansson

Lagberedare/autonomilagsutvecklare
Lagberedningen
 1. +358 18 25465

Mathias Lundqvist

Lagberedare
Lagberedningen
 1. +358 18 25253

Matias Sommarström

ESF-handläggare
Näringsavdelningen, Allmänna byrån
 1. +358 18 25209

Mats Karlsson

Projektledare GIS
Infrastrukturavdelningen, Allmänna byrån
 1. +358 18 25343

Mats-Johan Flinck

Skogsbruksingenjör
Näringsavdelningen, Skogsbruksbyrån
 1. +358 18 25503

Mia Westman

Miljöingenjör
Social- och miljöavdelningen, Miljöbyrån
 1. +358 18 25454

Michaela Slotte

Rättschef
Regeringskansliet, Enheten för rättsliga och internationella frågor
 1. +358 18 25190

Micke Larsson

Utvecklings- och hållbarhetsstrateg
Regeringskansliet, Utvecklings- och hållbarhetsenheten
 1. +358 457 3447331

Mikael Sandvik

Landskapsforstmästare
Näringsavdelningen, Skogsbruksbyrån
 1. +358 18 25320

Mikael Wennström

Vattenbiolog
Social- och miljöavdelningen, Miljöbyrån
 1. +358 18 25455

Mikko Helminen

Enhetschef, enheten för kulturarvsförvaltning
Utbildnings- och kulturavdelningen, Kulturbyrån
 1. +358 18 25448

Mohammad Jaber Alipour

Veterinär
Social- och miljöavdelningen, Miljöbyrån
 1. +358 18 25000 (växeln)

Mona Kårebring-Olsson

Miljöingenjör
Social- och miljöavdelningen, Miljöbyrån
 1. +358 18 25457

Monica Andersson

Museivärd, Ålands museum
Utbildnings- och kulturavdelningen, Kulturbyrån
 1. +358 18 25426

Monica Clemes

Pensionshandläggare
Finansavdelningen, Avtals- och pensionsbyrån
 1. +358 18 25482

Monica Lindqvist

Kanslihandläggare
Regeringskansliet, Enheten för rättsliga och internationella frågor
 1. +358 18 25171

Mårten Broman

Upphandlare
Finansavdelningen, Allmänna byrån
 1. +358 18 25201

Möckelö vägstation

Infrastrukturavdelningen, Vägunderhållsenheten
 1. +358 18 25169

Niklas Karlman

Biträdande avdelningschef
Infrastrukturavdelningen
 1. +358 18 25132
 2. +358 40 5231592

Niklas Stenbäck

Avdelningschef
Utbildnings- och kulturavdelningen
 1. +358 18 25230

Olle Ekström

Lagberedare
Lagberedningen
 1. +358 18 25314

Oscar Fogelberg

Koordinator Nordiska hav- och kustarbetsgruppen
Social- och miljöavdelningen, Miljöbyrån
 1. +358 18 25549

Ove Englund

Vägunderhållsarbetare
Infrastrukturavdelningen, Vägunderhållsenheten
 1. +358 457 5295039

Pamela Baarman

Rättssakkunnig
Regeringskansliet, Enheten för rättsliga och internationella frågor
 1. +358 18 25186

Patrik Lundin

Inspektör
Näringsavdelningen, Fiskeribyrån
 1. +358 18 25296

Patrik Lönngren

Lagberedare
Lagberedningen
 1. +358 18 25466

Paulina Laba

Städare
 1. +358 18 432120

Pensionsservice

Finansavdelningen, Avtals- och pensionsbyrån

Per Ringsby

Avdelningscontroller
Infrastrukturavdelningen, Allmänna byrån
 1. +358 18 25137

Per-Erik G. Cederkvist

Upphandlare
Infrastrukturavdelningen, Transportbyrån
 1. +358 18 25159
 2. +358 40 6895788

Personalenheten

Regeringskansliet, Personal- och kommunikationsenheten
 1. +358 18 25000 (växel)

Peter Danielsson

Verkstadschef
Infrastrukturavdelningen, Verkstads- och lagerenheten
 1. +358 18 25166
 2. +358 457 3134330

Peter Karlsson

Ekonomiassistent
Utbildnings- och kulturavdelningen, Allmänna byrån
 1. +358 18 25726

Peter Mattsson

Inspektör för bostads-, plan- och byggfrågor
Infrastrukturavdelningen, Allmänna byrån
 1. +358 18 25197

Peter Velander

Lagerbiträde
Infrastrukturavdelningen, Verkstads- och lagerenheten
 1. +358 18 25393
 2. +358 400 164898

Pia Grüssner

Byråsekreterare
Lagberedningen
 1. +358 18 25251

Pia Hollsten-Friman

Personalchef
Regeringskansliet, Personal- och kommunikationsenheten
 1. +358 18 25192

Pia Schauman-Hansén

Projektledare
Finansavdelningen, Redovisningsbyrån
 1. +358 18 25307

Pia Sjöberg

Antikvarie, byggnadsvård
Utbildnings- och kulturavdelningen, Kulturbyrån
 1. +358 18 25727

Pia-Maria Norrmén

Vik. Utställningsassistent, Ålands konstmuseum
Utbildnings- och kulturavdelningen, Kulturbyrån
 1. + 358 18 25416

Raine Katajamäki

Rättssakkunnig
Regeringskansliet, Enheten för rättsliga och internationella frågor
 1. +358 18 25459

Ralf Sandberg

Vägunderhållsarbetare
Infrastrukturavdelningen, Vägunderhållsenheten
 1. +358 457 5295078

Ralf Stolt

Finansieringshandläggare
Näringsavdelningen, Fiskeribyrån
 1. +358 18 25272

Ramona Lindblom

Ledande bokare
Infrastrukturavdelningen, Ålandstrafiken
 1. +358 18 25603

Reception

Självstyrelsegården - Reception och växel
Regeringskansliet, Serviceenheten
 1. +358 18 25000

Redovisningsbyrån

Finansavdelningen, Redovisningsbyrån
 1. +358 18 25212

Registratorskontoret

Registratur
Regeringskansliet, Serviceenheten
 1. +358 18 25000

Rickard Hollén

Vägunderhållsarbetare/timmerman
Infrastrukturavdelningen, Vägunderhållsenheten
 1. +358 457 5295034

Robert Karlsson

Vägmästare
Infrastrukturavdelningen, Vägunderhållsenheten
 1. +358 18 25152

Robert Lindblom

Budgetplanerare
Finansavdelningen, Allmänna byrån
 1. +358 18 25213

Robin Juslin

Jaktförvaltare
Näringsavdelningen, Enheten för jakt- och viltvårdsfrågor
 1. +358 18 25313

Roger Danielsson

Arkivbiträde
Utbildnings- och kulturavdelningen, Kulturbyrån
 1. +358 18 25444

Roger Gustavsson

Jakthandläggare
Näringsavdelningen, Enheten för jakt- och viltvårdsfrågor
 1. +358 18 25328

Ronny Lundström

Förvaltningsansvarig - IT
Finansavdelningen, Allmänna byrån
 1. +358 18 25224

Rosmarie Karlsson

Avtalssekreterare
Finansavdelningen, Avtals- och pensionsbyrån
 1. +358 18 25485

Roy Jansson

Vägunderhållsarbetare, Föglö
Infrastrukturavdelningen, Vägunderhållsenheten
 1. +358 457 5295065

Runa Tufvesson

Biträdande finanschef
Finansavdelningen, Allmänna byrån
 1. +358 18 25306

Salome Saar

Jurist
Social- och miljöavdelningen, Socialvårdsbyrån
 1. +358 18 25000 (växeln)

Sam Karlsson

Drifttekniker, Ålands gymnasium
Landskapets fastighetsverk
 1. +358 457 5483608

Sara Alopaeus

Handläggare
Näringsavdelningen, Allmänna byrån
 1. +358 18 25282

Sarah Holmberg

Personalsamordnare
Regeringskansliet, Personal- och kommunikationsenheten
 1. +358 18 25555

Sebastian Snällström

Drifttekniker
Landskapets fastighetsverk
 1. +358 18 25715

Silvana Fagerholm-Sjöblom

Intendent, Kastelholms slott, Jan-Karlsgården, Fängelsemuseet Vita Björn, Bomarsundsmuseet, Ålands skolmuseum
Utbildnings- och kulturavdelningen, Kulturbyrån
 1. +358 18 25730

Simskäla linfärja

Linfärja i driftsentreprenad
Infrastrukturavdelningen, Transportbyrån
 1. +358 18 47520
 2. +358 457 3798869

Siv Eliasson-Myllykoski

Handläggare
Näringsavdelningen, Jordbruksbyrån
 1. +358 18 25294

Siv Tennström

Programhandläggare
Näringsavdelningen, Jordbruksbyrån
 1. +358 18 25299

Siw Ekblom

Avdelningssekreterare
Näringsavdelningen, Allmänna byrån
 1. +358 18 25271

Sophie Mecklin

Jurist
Regeringskansliet, Enheten för rättsliga och internationella frågor
 1. +358 18 25172

Staffan Beijar

Antikvarie, Ålands museum Immateriella kulturarvet
Utbildnings- och kulturavdelningen, Kulturbyrån
 1. +358 18 25414

Stefan Aspberg

Projektledare Åland 100
Utbildnings- och kulturavdelningen, Kulturbyrån
 1. +358 18 25 208

Stefan Fransman

Teknisk samhällsstrateg
Infrastrukturavdelningen, Allmänna byrån
 1. +358 18 25187

Stefan Husa

Projektkoordinator Pan Baltic Scope
Social- och miljöavdelningen, Miljöbyrån
 1. +358 18 25543

Stefan Josefsson

Arbetsledare, Möckelö vägstation
Infrastrukturavdelningen, Vägunderhållsenheten
 1. +358 457 529 5048

Stefan Rumander

VD
Landskapets fastighetsverk
 1. +358 457 5536641

Sten Eriksson

Byråchef
Infrastrukturavdelningen, Allmänna byrån
 1. +358 18 25140

Sten Schauman

Upphandlare
Infrastrukturavdelningen, Transportbyrån
 1. +358 18 25156
 2. +358 40 1719980

Stig Abrahamsson

Miljöingenjör
Social- och miljöavdelningen, Miljöbyrån
 1. +358 18 25162

Susan Hannusas

Konservator, Ålands museum
Utbildnings- och kulturavdelningen, Kulturbyrån
 1. +358 18 25437

Susanna Mattsson

Redovisningschef
Finansavdelningen, Redovisningsbyrån
 1. +358 18 25212

Susanne Procopé Ilmonen

Konstintendent - Ålands konstmuseum
Utbildnings- och kulturavdelningen, Kulturbyrån
 1. +358 18 25415

Susanne Strand

Byråchef
Näringsavdelningen, Allmänna byrån
 1. +358 18 25278

Susanne Vävare

Vattenbiolog
Social- och miljöavdelningen, Miljöbyrån
 1. +358 18 25456

Synnöve Jordas

Specialsakkunnig
Social- och miljöavdelningen, Socialvårdsbyrån
 1. +358 18 25000 (växeln)

Sölve Högman

Byråchef
Näringsavdelningen, Jordbruksbyrån
 1. +358 18 25275

Sören Silverström

Lagberedare
Lagberedningen
 1. +358 18 25246

Tage Andersson

Drifttekniker, Ribacka
Landskapets fastighetsverk
 1. +358 18 25708

Ted Chikasha

Intendent, Eckerö post- och tullhus
Utbildnings- och kulturavdelningen, Kulturbyrån
 1. +358 18 25412

Theresia Sjöberg

Avdelningssekreterare/budgetberedare
Finansavdelningen, Allmänna byrån
 1. +358 18 25211

Thomas Idman

Ledande vägmästare
Infrastrukturavdelningen, Vägunderhållsenheten
 1. +358 18 25153

Thomas Svahnström

Handläggare
Näringsavdelningen, Jordbruksbyrån
 1. +358 18 25295

Tiina Robertsson

Avtalschef
Finansavdelningen, Avtals- och pensionsbyrån
 1. +358 18 25505

Tina Bäckman-Hägglund

Handläggare
Näringsavdelningen, Fiskeribyrån
 1. +358 18 25279

Tina Danielsson

Lantbruksinspektör
Näringsavdelningen, Jordbruksbyrån
 1. +358 18 25289

Titte Törnroth

Filmkommissionär
Utbildnings- och kulturavdelningen, Kulturbyrån
 1. + 358 18 25234

Tobias Mattsson

Vägunderhållsarbetare
Infrastrukturavdelningen, Vägunderhållsenheten
 1. +358 457 5295043

Tom Karlsson

Fiskerikonsulent
Näringsavdelningen, Fiskeribyrån
 1. +358 18 25286

Tomas Fellman

ESF-ansvarig
Näringsavdelningen, Allmänna byrån
 1. +358 18 25238
 2. +358 457 3434504

Tomi Sundqvist

Bokare
Infrastrukturavdelningen, Ålandstrafiken
 1. +358 18 25602

Tommy Aspbäck

Skogsbruksplanerare
Näringsavdelningen, Skogsbruksbyrån
 1. +358 18 25326

Tommy Fagerholm

Vägunderhållsarbetare
Infrastrukturavdelningen, Vägunderhållsenheten
 1. +358 457 5267035

Tommy Öström

Arbetsledare, Brändö
Infrastrukturavdelningen, Vägunderhållsenheten
 1. +358 457 5295077

Tony Hagman

Vägunderhållsarbetare
Infrastrukturavdelningen, Vägunderhållsenheten
 1. +358 457 5295052

Torbjörn Eliasson

Finansminister
Regeringen
 1. +358 18 25000
 2. +358 400 529435

Tove Nylund

Specialsakkunnig
Social- och miljöavdelningen, Socialvårdsbyrån
 1. +358 18 25000 (växeln)

Ulf Asplund

Administrationsansvarig
Landskapets fastighetsverk
 1. +358 18 25702

Ulla-Liisa Latvala

Specialsakkunnig
Social- och miljöavdelningen, Hälso- och sjukvårdsbyrån
 1. +358 18 25265

Veronica Lindholm

Antikvarie, Ålands museum
Utbildnings- och kulturavdelningen, Kulturbyrån
 1. +358 18 25443

Veronica Thörnroos

Lantråd
Regeringen
 1. +358 18 25000
 2. +358 40 5003374

Victor Wester

Vägunderhållsarbetare
Infrastrukturavdelningen, Vägunderhållsenheten
 1. +358 457 5295059

Vivan Nikula

Avdelningschef, chef för jämställdhetsfrågor
Regeringskansliet
 1. +358 18 25194

Viveca Hellman

Byråsekreterare
Utbildnings- och kulturavdelningen, Allmänna byrån
 1. +358 18 25410

Viveka Löndahl

Byråchef och Landskapsantikvarie
Utbildnings- och kulturavdelningen, Kulturbyrån
 1. +358 18 25420

Vägjouren

Infrastrukturavdelningen, Vägunderhållsenheten
 1. +358 40 5967625

Yana Jahrén

Projektledare "Visa vägen"
Utbildnings- och kulturavdelningen, Utbildningsbyrån
 1. +358 18 25450

Yessica Åberg

Projektsamordnare
Infrastrukturavdelningen, Vägnätsbyrån
 1. +358 18 25158

Ylva Lindström

Byråchef
Social- och miljöavdelningen, Hälso- och sjukvårdsbyrån
 1. +358 18 25264

Yvonne Törneroos

Kulturplanerare
Utbildnings- och kulturavdelningen, Kulturbyrån
 1. +358 18 25512

Yvonne Österlund

Avdelningschef
Infrastrukturavdelningen
 1. +358 18 25130

Åke Söderlund

Landskapsarkivarie, Ålands landskapsarkiv
Utbildnings- och kulturavdelningen, Allmänna byrån
 1. +358 18 25340

Ålandstrafiken

Infrastrukturavdelningen, Ålandstrafiken
 1. +358 18 25600

Åsa Grönlund

Avdelningshandläggare
Utbildnings- och kulturavdelningen, Allmänna byrån
 1. +358 18 25229

Ängösund linfärja

Linfärja i driftsentreprenad
Infrastrukturavdelningen, Transportbyrån
 1. +358 18 35704
 2. +358 457 5295082
Publicerad 27.4.2015
Uppdaterad 26.1.2016