Resestipendium

Ålands kulturdelegation kan bevilja resestipendium i syfte att främja och stimulera konstnärlig utveckling och/eller arbetsmöjligheter samt nätverkande. Som grund för ansökan ska finnas en inbjudan.

Resestipendium beviljas inte för resor som sker i samband med arbetsuppdrag eller skolresor.

Resebidrag kan sökas av enskilda kulturarbetare samt arbetsgrupper bosatta och hemmahörande på Åland. Ansökan kan göras när som helst dock så att ansökan är inlämnad i god tid före resans genomförande. Ansökan behandlas därefter av Ålands kulturdelegation.

Föreningar ansöker om resebidrag i samband med ansökan om verksamhetsunderstöd eller i form av projektunderstöd enligt fastställda ansökningstider.

Enskilda kulturarbetare

Digitalt formulär för ansökan om resestipendium för enskild kulturarbetare såväl som anvisningar i pdf hittar du i rutan Blanketter här intill.

Arbetsgrupper

Digitalt formulär för ansökan om resestipendium för arbetsgrupp såväl som anvisningar i pdf hittar du i rutan Blanketter här intill.

Redovisning

Utbetalning av beviljat stipendium görs efter att resan företagits, efter inlämnad redovisning som görs digitalt. Digitalt formulär för redovisning av resestipendium hittar du i rutan Blanketter här intill.

Publicerad 11.5.2015
Uppdaterad 20.6.2017