Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Resestipendium

Ålands kulturdelegation kan bevilja resestipendium i syfte att främja och stimulera konstnärlig utveckling och/eller arbetsmöjligheter samt nätverkande. Som grund för ansökan ska finnas en inbjudan.

Resestipendium beviljas inte för resor som sker i samband med arbetsuppdrag eller skolresor.

Resebidrag kan sökas av enskilda kulturarbetare samt arbetsgrupper bosatta och hemmahörande på Åland. Ansökan kan göras när som helst dock så att ansökan är inlämnad i god tid före resans genomförande. Ansökan behandlas därefter av Ålands kulturdelegation.

Föreningar ansöker om resebidrag i samband med ansökan om verksamhetsunderstöd eller i form av projektunderstöd enligt fastställda ansökningstider.

Enskilda kulturarbetare

Digitalt formulär och anvisningar för ansökan om resestipendium för enskild kulturarbetare på kulturdelegationens webbplats

Arbetsgrupper

Digitalt formulär och anvisningar för ansökan om resestipendium för arbetsgrupper på kulturdelegationens webbplats

Redovisning

Utbetalning av beviljat stipendium görs efter att resan företagits, efter inlämnad redovisning som görs digitalt.

Digitalt formulär för redovisning av resestipendium på kulturdelegationens webbplats

Publicerad 11.5.2015 kl. 10:38
Uppdaterad 26.1.2021 kl. 14:55