Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Lagberedningen

Lagberedningen står utanför den egentliga avdelningsindelningen vid landskapsregeringen. I praktiken fungerar dock lagberedningen som en avdelning.

Vid lagberedningen arbetar vi främst med beredning av författningsförslag, det vill säga förslag till landskapslagar och -förordningar. Till det arbetet hör ofta att göra olika slag av utredningar. De författningsförslag som utarbetas vid lagberedningen föredras av den minister i landskapsregeringen som ansvarar för det sakområde som berörs i förslaget. För att detta ska fungera sker vår beredning i nära samarbete med de olika ministrarna i landskapsregeringen.

På lagberedningen arbetar vi däremot inte med egentliga förvaltningsärenden, till exempel sådana som består i att handlägga ansökningar av olika slag som allmänheten lämnar till landskapsregeringen. De förvaltningsärenden om vi handlägger är i huvudsak sådana som gäller vårt eget arbete och vår egen personal.

Lagberedningens verksamhet är sektorövergripande. Mest rör vi oss inom de rättsområden som faller under landskapets behörighet enligt självstyrelselagen. Ofta innehåller författningar dock bestämmelser från många olika rättsområden.

Publicerad 15.5.2015 kl. 10:34
Uppdaterad 29.10.2021 kl. 15:56