Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Meddelande om offentlig delgivning; Brändöström och Sanda i Föglö kommun

Meddelande om offentlig delgivning

Ålands landskapsregering beslöt den 19 juni 2019 att fastställa vägplan för nybyggnad av bro över Brändöström samt ombyggnad av korsningen i Sanda längs landsväg nr 700 i Föglö Kommun.

Vägplanen har varit utställd för att bereda kommunfullmäktige och andra, vars fördel eller rätt kan beröras av planen, tillfälle att framlägga anmärkningar.

Meddelandet anslås den 26 juni 2019. Delgivning om beslutet finns på landskapsregeringens och kommunkansliets elektroniska anslagstavla.

Besvär kan anföras 30 dagar från delgivningsdagen, senast 26 juli 2019. Delgivningsdagen är den sjunde dagen efter att meddelandet anslagits. Besvärsinstans är Högsta förvaltningsdomstolen, PB 180, 00131 HELSINGFORS.

 

Mariehamn 19 juni 2019

Björn Ekblom
Vägingenjör

 

288 I1
ÅLR 2018/7299

Publicerad 25.6.2019 kl. 11:02
Uppdaterad 25.6.2019 kl. 11:02