EU-flagga

Landskapets EU-program

Landskapsregeringen ansvarar för genomförande av eller är samarbetspart i en rad program med finansiering från Europeiska struktur- och investeringsfonderna där åländska företag, föreningar, myndigheter med flera kan söka finansiering för t.ex. egna aktiviteter eller samarbete.

Nuvarande programperiod sträcker sig över åren 2014-2020 och de program som näringsavdelningen förvaltar eller arbetar med är:

  • Landsbygdsutvecklingsprogrammet
  • Europeiska havs- och fiskerifonden
  • Ålands strukturfondsprogram Entreprenörskap och kompetens
  • Interreg-programmet Cental Baltic 2014-2020