Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

EU-flagga

Landskapets EU-program

Landskapsregeringen ansvarar för genomförande av eller är samarbetspart i en rad program med finansiering från Europeiska struktur- och investeringsfonderna där åländska företag, föreningar, myndigheter med flera kan söka finansiering för t.ex. egna aktiviteter eller samarbete.

Nuvarande programperiod sträcker sig över åren 2014-2020 och de program som näringsavdelningen förvaltar eller arbetar med är:

  • Landsbygdsutvecklingsprogrammet
  • Europeiska havs- och fiskerifonden
  • Ålands strukturfondsprogram Entreprenörskap och kompetens
  • Interreg-programmet Cental Baltic 2014-2020
Publicerad 7.5.2015 kl. 12:45
Uppdaterad 8.4.2022 kl. 13:01