Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Miljökonsekvensbedömning för verksamheter

Om ett projekt, en plan eller ett program kan ha betydande miljöpåverkan ska en miljökonsekvensbedömning utföras. Bedömningen används som underlag för planering och beslut av den myndighet i landskapet eller kommunen som handlägger den aktuella frågan.

Syftet med en miljökonsekvensbedömning är att identifiera, beskriva och bedöma de direkta och indirekta effekter som ett projekt, en plan eller ett program kan medföra på människor, djur, växter, mark, vatten, luft, klimat, landskap, materiella tillgångar och kulturarv samt på samspelet mellan dessa faktorer.

Bestämmelser om miljökonsekvensbedömning (MKB) finns i landskapslagen (2006:82) om miljökonsekvensbedömning.

Publicerad 15.5.2015 kl. 16:09
Uppdaterad 18.5.2015 kl. 16:31