Utredning gällande bolagisering av Högskolan på Åland

Utredarna Göran Djupsund, professor emeritus, Åbo Akademi och Henrik Wolff, professor Arcada har på uppdrag av Ålands landskapsrgering gjort en utredning om förutsättningarna för en bolagisering av Högskolan på Åland. Reslutatet är rapporten "Hur skall Högskolan på Åland bolagiseras? Utredning gällande förutsättningar för en bolagisering av Högskolan på Åland".

Ålands landskapsregering antecknade rapporten till kännedom 6.11.2018. Desssutom beslöts att remittera rapporten till berörda intressenter.

Dokument: