Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Utredning gällande bolagisering av Högskolan på Åland

Utredarna Göran Djupsund, professor emeritus, Åbo Akademi och Henrik Wolff, professor Arcada har på uppdrag av Ålands landskapsrgering gjort en utredning om förutsättningarna för en bolagisering av Högskolan på Åland. Reslutatet är rapporten "Hur skall Högskolan på Åland bolagiseras? Utredning gällande förutsättningar för en bolagisering av Högskolan på Åland".

Ålands landskapsregering antecknade rapporten till kännedom 6.11.2018. Desssutom beslöts att remittera rapporten till berörda intressenter.

Ämne: 
Utbildning och lärande
Publicerad 12.11.2018 kl. 12:32
Uppdaterad 12.11.2018 kl. 12:35