Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

20 miljoner danska kronor för samarbete inom turism och kärlek som drivkraft för inflyttning

Näringsminister Fredrik Karlström deltog i möten med både de nordiska närings- respektive regionalministrarna torsdagen den 16 september 2021.

De nordiska näringsministrarna beslutade att reservera 20 miljoner danska kronor (ca 2,7 miljoner euro) för åtgärder som stöder turistnäringens hållbara utveckling och återhämtning efter coronapandemin 2021–2024. Initiativet bidrar bland annat till information till stöd för beslut som gäller hållbar utveckling, till statistikföringen av turismens effekter, marknadsföring, produktutveckling med fokus på kulturturism samt till nya innovationer inom turistnäringen.

– Det är inte gränserna som smittar, vi måste värna den nordiska familjen, se möjligheterna med Norden som hemmamarknad och samarbeta för en hållbar turistnäring, konstaterade näringsministern.

Också covid-19-pandemins effekter på näringslivet behandlades på mötet. Risto Siilasmaa, grundare av och styrelseordförande för IT-säkerhetsföretaget F-Secure, höll ett inlägg som inspiration till ministrarnas diskussion kring vilka utmaningar och möjligheter som pandemin ger upphov till för näringslivet och vad det innebär för det nordiska samarbetet.

De nordiska regionalministrarna blev glada över att kärleken är en faktor att räkna med i flyttrörelsen när Fredrik Karlström redogjorde för positiva inflyttningssiffror till Åland under pandemin. Den nordiska institutionen Nordregio ska undersöka vad distansarbete eller situationen med fler bostäder ger för regionala effekter och identifiera vilka politiska åtgärder som kan främja det.

Regionalministrarna delade även sina erfarenheter om satsningar på en grön omställning av ekonomin där Ålands satsning på storskalig havsbaserad vindkraft är ett relevant exempel men även en modern högre utbildning och digitalisering.

Publicerad 17.9.2021 kl. 10:40
Uppdaterad 17.9.2021 kl. 10:40