Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Ålands deltagande i veckans nordiska ministermöten via videolänk

Nordiskt Samarbetsministermöte den 23 juni 2020

Från Åland deltog samarbetsminister Annette Holmberg-Jansson och senior rättssakkunnig Niclas Slotte. Vid mötet behandlades bl.a. utkast till handlingsplaner för genomförande av ”Vår vision 2030”, budgetfrågor samt hantering av krissituationer. Se även: https://www.norden.org/sv/news/nya-ambitioner-det-nordiska-samarbetet

Vid mötet betonade minister Holmberg-Jansson följande: ”Ministerrådet bör uppfattas som en naturlig organisation för koordinering och diskussion om aktuella frågor. Vi förstår att det ibland varit svårt att hinna med en nordisk dialog innan nationella beslut varit nödvändiga att vidtas men det är viktigt att ministerrådet hänger med även i en snabb utveckling. Arbetsformerna bör justeras utgående från detta, särskilt under kristider.”

Nordiskt Jordbruk, Fiskeri, Skogsbruk och Livsmedelsministermöte den 24 juni 2020

Från Åland deltog näringsminister Fredrik Karlström och jordbruksbyråns chef Sölve Högman och fiskeribyråns chef Jenny Eklund-Melander. Vid mötet informerades om situationen på Åland med fokus på Covid-19 och ärenden behandlades som rörde bland annat proteinproduktion i jordbruket och det kommande samarbetsprogrammet.

Minister Karlström betonade starkt vikten av att det är i kriser det nordiska samarbetet prövas och att de senaste månadernas pandemi har satt det nordiska samarbetet på hård prövning. ”Vi behöver arbeta hårt för att komma varandra närmare igen och inte bara ta bort de fysiska gränshindren utan även det osynliga avståndet som uppstått mellan våra medborgare. Vi behöver helt enkelt arbeta mer för Nordisk flock-humanitet”

Nordiskt Statsministermöte den 25 juni 2020

Från Åland deltog lantrådet Veronica Thörnroos assisterad av förvaltningschefen John Eriksson och senior rättssakkunnig Niclas Slotte. Fokus på mötet var en diskussion kring COVID 19 och den rådande situationen kring pandemin.
Lantrådet berättade om situationen på Åland och betonade vikten av att samarbetet inom det nordiska ministerrådet fungerar väl även under kristider.

Publicerad 26.6.2020 kl. 14:04
Uppdaterad 26.6.2020 kl. 14:04