Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Ålands landskapsregerings beslut om begränsningar av offentliga tillställningar på Åland till och med 11 mars

Landskapsregeringen har 20.2.2021 fattat beslut enligt lagen om smittsamma sjukdomar (FFS 1227/2016) att förbjuda alla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som ordnas inomhus eller utomhus på Åland under perioden 20.2.2021-11.3.2021. Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med högst 10 personer kan emellertid ordnas inomhus och i avgränsade områden utomhus under förutsättning att säkerheten garanteras genom att följa undervisnings- och kulturministeriets och Institutet för hälsa och välfärds anvisningar från 21.9.2020, se bifogad bilaga här intill.

Epidemisituationen på Åland försämrades snabbt under den gångna veckan. Under vecka sex och sju har hittills 39 fall konstaterats på Åland, motsvarande en 14-dagarsincidens på över 130 / 100 000. Bland dessa fall finns två där samhällssmitta inte kunnat uteslutas. Samarbetsgruppen har därför 20.2.2021 bedömt att Åland är i epidemins spridningsfas. Enligt den av landskapsregeringen 28.1.2021 reviderade handlingsplanen på Åland bör i spridningsfasen offentliga tillställningar och allmänna sammankomster som ordnas inomhus eller utomhus förbjudas, men offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med högst 10 personer kan ordnas under förutsättning att säkerheten kan garanteras genom att följa undervisnings- och kulturministeriets och Institutet för hälsa och välfärds anvisning från 21.9.2020 (Bilaga).

Beslutet gäller på hela Åland och träder i kraft omedelbart och upphör 11.3.2021 kl. 23.59.

Landskapsregeringens beslut är meddelat som offentlig delgivning och anses ha delgivits den sjunde dagen efter det att meddelandet publicerats. Delgivningen hittas på landskapsregeringens elektroniska anslagstavla på webbadressen https://www.regeringen.ax/anslagstavla. Beslutet verkställs omedelbart med stöd av 91 § i lagen om smittsamma sjukdomar.

Beslutet kan läsas under rubriken "Bilagor" här intill.

Vanliga frågor och svar om landskapsregeringens beslut om begränsingar av allmänna sammankomster och offentliga tillställningar

Publicerad 22.2.2021 kl. 10:02
Uppdaterad 22.2.2021 kl. 11:02